People

Området 'Workers' vurderer virksomhedens bidrag til medarbejdernes økonomiske sikkerhed, sundhed, karriereudvikling og tilfredshed. Derudover anerkendes virksomheder, som gør en særlig indsats for at tilgodese de ansatte, ligesom der gives point til virksomheder, der er mindst 40 % ejet af ikke-ledende medarbejdere. Endelig anerkendes virksomheder, der har igangsat udviklingsprogrammer, der kan hjælpe mennesker uden beskæftigelse tilbage på arbejdsmarkedet.

Sådan arbejder vi med 'people'

Hænger B Corp og medarbejderudvikling egentlig sammen? Ja, det gør det faktisk i høj grad. En B Corp certificering handler nemlig ikke kun om klima og miljø. Det handler også om social ansvarlighed – også når vi er på arbejde.

Fortsat læring, fleksibilitet og uddannelse er vigtige brikker i ambitionen om at støtte vores medarbejderes personlige og professionelle udviklingsrejse.

Samtidig er vores kokkestab og deres iderigdom og faglighed vores vigtigste redskab, hvis vi vil lykkes med at skubbe madvaner i en grønnere retning. Derfor gør vi en aktiv indsats for at sikre, at alle vores medarbejdere har de bedste forudsætninger for at vokse og dygtiggøre sig sammen med os.

Vi har udviklet kursusforløb for vores kokke om alt fra smagens potentiale, grøn omstilling, madspild og økologi. Det styrker motivationen og giver konkrete værktøjer til at fortsætte arbejdet mod grønnere og mere klimavenlige måltider.