VORES FORMÅL

Vi har bundet vores formål op det, vi kalder Betingelsesløst værtskab. Vi vil løse de opgaver, vi kender, på en måde der er til glæde og gavn for flere, og vi vil engagere os i nye opgaver, hvor vi mener, at vores indsats kan gøre en forskel. Som mennesker og som virksomhed er det vores opgave at påtage os et voksende værtskab i verden. Der går ikke en dag, uden at vi spørger os selv, hvordan vores erfaringer og ressourcer kan blive en kilde til håb og muligheder for dem, som ikke føler sig inviteret med til bords. Vi vil aldrig vende ryggen til lommer af elendighed.

Betingelsesløst værtskab er en tilstand, en måde at anskue tilværelsen på, en forhåbning.

Claus Meyer

Som formålsdrevet virksomhed kan vi ikke nøjes med at måle på, hvordan vi klarer os økonomisk. Vi vil sikre endnu bedre mål for medarbejder- og kundetilfredshed, end vi har i dag. Og vi vil udvikle nye systematikker for, hvordan vi arbejder med værtskab, velsmag, at bekæmpe social ulighed og for, hvordan vi skaber værdi for vores samarbejdspartnere og følgere.

Vores aftryk inden for alt, hvad der handler om bæredygtighed, er vi allerede godt i gang med at måle på.

Hvorfor?

Fundamentet for det hele er vores formål. Meyers har været en formålsdrevet virksomhed, siden Claus Meyer grundlagde den for mere end 30 år siden. Vores formål skal give et fælles billede af, hvor vi er på vej hen som virksomhed. Kort sagt; hvad vores retning er i de kommende år.

Hvordan?

Vi tror på vores kollegaers, kammeraters og medborgeres evne og vilje til at bidrage til udviklingen og realiseringen af de forandringer, som er nødvendige – i vores virksomhed såvel som i verden omkring os. Betingelsesløst værtskab er en tilstand, en måde at anskue tilværelsen på, en forhåbning.

Vi arbejder ud fra:

  • VELSMAG SOM VÆRKTØJ: Vi er konstant på jagt efter en chance for at løfte smagen til det næste niveau. Vi er opmærksomme på smagens transformerende kraft.
  • FANTASTISK EN GANG IMELLEM: Vi er ikke perfekte, og det er i orden at fejle hos os. Men grundspillet skal være i orden. Vi gør os umage, når vi koger en suppe, dækker et bord, tænder et lys – eller når vi indgår en aftale med en samarbejdspartner, kunde eller kollega.
  • AT LYKKES SAMMEN: De fleste mennesker er virkelig gode til noget, men de færreste kan det hele selv. Vi tager afsæt i styrkepositionerne, når vi udvikler mennesker, samarbejder og samfund.
  • EVIGHEDENS LYS: Den planet, vi giver videre til de kommende generationer, skal være rigere og mere vital end den, vi arvede fra vores forældre. Vi må aldrig glemme hensynet til børns maddannelse, rettigheder og fremtid.