Bæredygtighed

Vi ved, at fødevarer har en stor klimapåvirkning. Derfor har vi også et stort ansvar.

Vi foretager branchens mest ambitiøse og veldokumenterede kortlægning af klimaaftrykket fra vores råvarer. Vi kender vores CO2-aftryk ned hver eneste råvare, baseret en videnskabeligt velfunderet metode. Med den viden kan vi arbejde målrettet og nuanceret med at reducere klimaaftrykket, der hvor indsatsen gør den største forskel. I Meyers har vi sat et mål om at være CO2-neutrale på vores egen drift fra 2025. Klima-aftrykket fra de råvarer, vi bruger, vil vi nedbringe med 30% i 2025 og med 50% i 2030 per kg mad.

Om vores beregningsmetode

Klimaaftrykket fra fødevarer beregnes ud fra en såkaldt livscyklus-analyse (LCA). Det er en kortlægning af aftrykket i alle led i det system, som fødevaren kommer fra. Den metode, der er anvendt, er udviklet af Jannick Schmidt og 2.-0 LCA Consultants, der også står bag Concitos nyligt lancerede Store Klima-database. Det er den verdensplan mest omfattende, samlede database over de mest almindelige fødevarers klimaaftryk. Analyserne af Meyers’ klimaaftryk bygger samme metode og samme bagvedliggende data som den Store Klimadatabase, men kortlægger derudover aftrykket på biodiversitet, luftforurening og i alt 14 miljømæssige parameter.

Dataene skal på arbejde

Sammen med LCA 2.-0 Consultants og Rambøll har vi udviklet et værktøj, der viser, hvordan vi præsterer i hver enkelt af de køkkener, vi driver – måned for måned. Med værktøjet kan vi gøre den viden tilgængelig for vores kunder lokalt og helt ned råvareniveau.

Vi er godt i gang

I tæt samarbejde med vores kunder har vi i de senere år skærpet vores klimaprofil. Måltiderne er blevet grønnere, vi vælger flere af de mindst belastende kødtyper, og vi bruger flere af de mest klimavenligeproteinkilder som bælgfrugter, frø, nødder, kål og  bæredygtigt fanget fisk og skalddyrsom desuden er sunde og velsmagende valg.

Alle forretninger har som minimum Fødevarestyrelsens Økologiske Spisemærke i bronze (min. 30% økologisk råvarevægt). Det har medført, at vi i perioden 2018-2019 tværs af Meyers nedbragte CO2-aftrykket med 9% per kg mad.