Environment

Området 'Environment' vurderer en virksomheds overordnede miljøledelsespraksis såvel som dens indvirkning på luft, klima, vand, jord og biodiversitet. Dette inkluderer den direkte indvirkning af en virksomheds drift og, når det er relevant, dens forsyningskæde og distributionskanaler. Dette afsnit vurderer også virksomheder med miljømæssigt innovative produktionsprocesser og dem, der sælger produkter eller tjenester, der har en positiv miljøpåvirkning. Nogle eksempler kan omfatte produkter og tjenester, der skaber vedvarende energi, reducerer forbrug eller affald, bevarer jord eller dyreliv, giver mindre giftige alternativer til markedet eller oplyser folk om miljøproblemer.

Sådan arbejder vi med 'environment'

En del af arbejdet som B Corp handler om at gøre en aktiv indsats for miljøet, biodiversiteten og verdens natur. Gennem en lang række initiativer ønsker vi at tilgodese mangfoldighed i naturen og de dyrkede landskaber.

En af de indsatser, vi har lagt særlig meget energi i handler om at få flere økologiske bælgfrugter ned i den danske landbrugsjord. For der findes givetvis kun få ting, hvis nogen overhovedet, man kan putte i jorden og som bedre forener smag, ernæring og fiksering af væsentlige mikronæringsstoffer i mulden med et lavt klimaftryk, end bælgfrugter.

Det er et fælles kendetegn for bælgplanter, og dermed bælgfrugter, hvad enten der er tale om linser, ærter eller bønner, at planten der bærer dem, forbedrer jordens frugtbarhed.

Det skyldes bælgplanternes formidable evne til at samarbejde med jordens i øvrige mikrobielle liv, der i sammenspil omdanner atmosfærisk nitrogen til nyttige næringsstoffer. På den måde 'hjælper' bælgplanterne avleren med at tilføre kvælstof til det samlede dyrkningssystem, udover selve "frugten", de yderst protein- og næringsrige bælgfrugter.