Cool Beans: Læring gennem mad og måltider

Cool Beans er et undervisningskoncept, der giver børn fundamentale forudsætninger for at leve et sundt liv, og som styrker børns læring på en række områder med mad og måltider som middel. Cool Beans er et samarbejde mellem skoler, SFO’er, Herning Kommune og Meyers Madhus, som en del af den understøttende undervisning.

Behovet

At tilegne sig grundlæggende madkundskaber er en vigtig forudsætning for at leve et sundt liv. Tendensen er dog, at børnene er på vej ud af køkkenet herhjemme. Eksempelvis viser en undersøgelse foretaget af Coop i 2013, at kun 1 ud af 25 danske børn hjælper til med aftensmaden på en almindelig hverdag.

Manglende involvering svækker forudsætningerne for, at de madvaner, børnene udvikler, også ruster dem til at træffe sunde kostvalg. Skolernes hjemkundskab kan i nogen grad være med til at løfte denne opgave, men faget er i dag stærkt nedprioriteret i folkeskolen.

"Vi oplever elever, som ikke altid er dem som står fagligt stærkest og er mest populære i sociale sammenhænge blomstre i den grad, da der her er noget, hvor de i hvert fald er lige så gode som deres kammerater"

Mogens Bang, Fælles leder, Kølkær Skole og Kløverhuset

Projektet

På Cool Beans kommer børnene i køkkenet over 10 gange, hvor de hver gang tilbereder et måltid, som de til sidst spiser sammen. Børnene bliver præsenteret for og arbejder med gode friske råvarer og de lærer at færdes hjemmevant i et køkken. Undervejs møder børnene engagerede madfolk i deres lokalområde – som slagtere, bagere, mejerister, kokke mm – og får et indblik i deres arbejde.

Underviserne er lokale lærere og pædagoger, der gennemgår et opkvalificeringsforløb med undervisere fra Meyers Madhus, hvorigennem de rustes til at drive projektet videre selv. Hvert Cool Beans forløb afsluttes med en "Pop-Up restaurant", hvor børnene tilbereder og serverer en middag for deres familie og skolekammerater.

Efter de ti gange er det målet, at børnene har fået en større interesse for og bevidsthed om mad, sundhed og miljø, og ikke mindst en stolthed over at kunne noget i et køkken, som de tager med sig i deres videre færd.

Indtil videre har ni skoler og SFO'er i Herning kommune gennemført forløbet med succes, og 8 af de 9 har valgt at fortsætte med nye klasser, som skal igennem et COOL Beans-forløb. Derudover har otte nye institutioner sluttet sig til projektet.

"Børn skal dufte, smage og røre ved friske råvarer. Deres nysgerrighed skal vækkes, og de skal turde springe ud i at smage på ting, de ikke kender. Det handler om at give børn de madoplevelser i en tidlig alder, der giver gode madvaner på sigt."

Claus Meyer

Måltidet som læringsredskab

Med madglæden som den centrale drivkraft styrker Cool Beans børns læring i fag som dansk og matematik. Børnene udfordres som en naturlig del af forløbet til at læse, bruge og skrive opskrifter; til at beregne og justere mængder af ingredienser; til at tilrettelægge og udmåle processer i køkkenet mm. Alt dette er integreret i den fælles opgave at skabe og nyde et måltid sammen. Hermed får børn en anden og lystbetonet indgang til læring, og når børnene hjælper hinanden mod et fælles mål i køkkenet styrker det efter vores erfaring ligeledes deres sociale kompetencer.

Ambitioner for fremtiden

Opkvalificeringsforløbet sikrer, at de lokale undervisere kan drive Cool Beans videre uden Meyers Madhus. På baggrund af de gode erfaringer fra Herning er det Meyers Madhus' ambition at udbrede Cool Beans til flere af landets kommuner, herunder at nå ud til kommuner med større sociale- og sundhedsmæssige udfordringer.