Persondatapolitik

Baggrund
Når du køber varer eller ydelser fra eller i øvrigt interagerer med Meyer, behandler vi dine personoplysninger.
Dataansvarlig er
Meyers A/S
Dampfærgevej 10, 1.
2100 København Ø
CVR-nr. 41 81 05 56
E-mail: gdpr@meyers.dk
Tlf.: 33243706

Meyer er en koncern. Afhængig af den konkrete tjeneste, du anvender, kan vi videregive dine personoplysninger til dette selskab for at behandle din henvendelse.
Du kan se vores selskaber her .

I dette dokument beskriver vi vores behandling af dine personoplysninger, herunder:
1. når du køber varer eller tjenesteydelser fra os,
2. når du kommunikerer med os, fx via e-mail eller sociale medier,
3. når du giver os feedback, fx igennem spørgeundersøgelser og anmeldelser og/eller
4. når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve.

Nederst beskriver vi de rettigheder, du har i henhold til gældende lovgivning, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af dine personoplysninger.
Vi henviser i øvrigt til vores Cookiepolitik, hvor vi har beskrevet hvordan, vi bruger cookies og lignende teknologier.

1) Når du køber varer eller tjenesteydelser fra os
Når du køber varer eller tjenesteydelser fra os, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mail, kortoplysninger og andre kontaktoplysninger, som er relevante for leveringen af den ønskede vare eller ydelse.
Vi bruger disse oplysninger for at opfylde aftalen, som du indgår med os, eksempelvis til levering af varer eller kurser.
Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i.
Køber du varer eller tjenesteydelser fra os på vegne af en virksomhed, bliver du ligeledes bedt om at angive personoplysninger, fx vedrørende dig selv som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Formålet er at kunne opfylde den aftale, vi indgår med den virksomhed, som du repræsenterer. I den forbindelse kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores CRM-system som repræsentant for den virksomhed, du repræsenterer.
Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet registreringen er nødvendig af hensyn til forfølgelsen af vores legitime interesse i at opfylde den aftale, vi indgår med den virksomhed, du repræsenterer, samt vores interesse i generelt at kunne kontakte den virksomhed, du repræsenterer.
Vi behandler din e-mailadresse og oplysninger om dit køb for at kunne sende tilbud til dig, såfremt betingelserne herfor i markedsføringsloven er overholdt.
Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da det er nødvendigt af hensyn til forfølgelsen af vores legitime interesse i udsende nyhedsbreve. Du kan til enhver tid bede os stoppe fremsendelsen af tilbud ved at skrive en e-mail til gdpr@meyers.dk eller framelde dig direkte i et af de nyhedsbreve, vi sender til dig.
Endeligt registrerer vi din IP-adresse. Denne registrering anvendes kun i tilfælde af falske bestillinger. Falske bestillinger politianmeldes.
Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet registreringen er nødvendig af hensyn til forfølgelsen af vores legitime interesse i at undgå svindel og falske bestillinger.

2) Når du kommunikerer med os fx via sociale medier, kontaktformularer eller ved at sende os en e-mail
Når du kontakter os via e-mail, en kontaktformular, via en af vores profiler på sociale medier eller på anden måde, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, brugernavne, fødselsdato, køn, ægtestand, civilstand, stilling, hvilken virksomhed, du arbejder ved, din uddannelsesbaggrund eller andre personoplysninger, som du måtte give os som del af din henvendelse.
Formålet er at kunne behandle og besvare din henvendelse og dermed yde dig kundeservice.
Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til forfølgelsen af vores legitime interesse i kunne behandle din henvendelse og yde kundeservice.
Benytter du sociale medier til at interagere med os, gør vi opmærksom på, at de sociale medier ligeledes behandler personoplysninger om dig.

3) Når du besvarer spørgeundersøgelser, foretager anmeldelser af os og vores produkter eller på anden måde giver os feedback
Når du giver os feedback, fx når du foretager en anmeldelse af os eller vores produkter samt når du besvarer vores spørgeundersøgelser, fx via sociale medier, vil dine anmeldelser og besvarelser nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer eller andre personoplysninger, som du måtte give os.
Formålet er at kunne evaluere og optimere vores nuværende services samt til udviklingen af nye services, fx ved at evaluere eller ændre i vores produkter eller markedsføring på baggrund af konkrete forslag, vi modtager fra dig. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

4) Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer for at kunne sende vores nyhedsbreve til dig
Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger om dig, f.eks. om du har børn i husstanden, hvilket postnummer, du bor i, eller andre oplysninger, som du konkret giver os. Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Vi bruger også cookies og lignende teknologier til at spore dine handlinger på vores hjemmesider. Disse oplysninger bruges ligeledes til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig. Se i øvrigt vores Cookiepolitik, hvor vi beskriver vores brug af cookies og lignende teknologier. Vores hjemmel til at benytte personoplysninger indsamlet ved brug af cookies til at individualisere de tilbud og nyheder, som vi sender til dig, er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse og opbevaring af personoplysninger
Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger om dig til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven. Eller når det er nødvendigt for at behandle din henvendelse, fx hvis en ydelse leveres af vores datterselskaber.
Hvis vi modtager falske bestillinger, vil vi altid foretage politianmeldelse, og de relevante personoplysninger vil i så fald blive videregivet til politiet.
Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, når vi lader en professionel betalingsfacilitator varetage modtagelsen af din betaling på vegne af os, og når vi benytter softwareløsninger eller tredjeparter til at understøtte vores brug af sociale medier.
Vi anvender en databehandler til at sende nyhedsbreve, der er etableret i USA. Såfremt vi sender dig nyhedsbreve, overfører vi derfor dit navn og din e-mailadresse til en databehandler i USA. Overførselsgrundlaget er, at vores databehandler er certificeret i henhold til EU – U.S. Privacy Shield. Du kan læse EU Kommissionens afgørelse her.
Du er derudover velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne angivet nedenfor, hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere.

Sletning
Som udgangspunkt opbevarer vi data om dine køb i 5 år efter udløb af regnskabsåret, hvorefter vi sletter dem.
Er du tilmeldt nyhedsbreve, behandler vi dine oplysninger, indtil du tilbagetrækker dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve. Vi kan opbevare oplysninger om, at du i en periode havde givet samtykke til at modtage nyhedsbrevet, i længere tid for at kunne dokumentere lovligheden af behandlingen.
Vi gennemgår normalt andre henvendelser, som vi har modtaget, en gang hver sjette måned. I denne forbindelse sletter vi henvendelser, der ikke længere er relevante.
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive en e-mail til gdpr@meyers.dk eller framelde dig direkte i et af de nyhedsbreve, vi sender til dig. Dette berører dog ikke gyldigheden af behandlingen inden tilbagetrækningen af dit samtykke.
Du kan altid anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler, der vedrører dig.
Du kan ligeledes gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, herunder eksempelvis bede os rette, slette, begrænse, overføre (dataportabilitet) eller stoppe behandlingen.
For alle sådanne henvendelser kan du blot rette henvendelse via de nedenfor angivne kontaktoplysninger.

Har du spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:
Meyers A/S
Dampfærgevej 10, 1.
2100 København Ø
CVR-nr. 41 81 05 56
E-mail: gdpr@meyers.dk
Tlf.: 33243706

Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til: Datatilsynet (datatilsynet.dk)