Certificeringer

Bæredygtighed på tallerkenen er vigtig for os, og det er det også i alt det, der ligger udenom. Vi arbejder for at udvikle vores fælles madkultur i retning af højere kvalitet, mere velsmag og større ansvarlighed. Derfor arbejder vi med forskellige certificeringer som B Corp, Det Økologiske Spisemærke, ISO14001, Servicenormen og er blandt andet i gang med at få Svanemærket i en række af vores kantiner. Der hvor mærkningen ikke er i hus, arbejder vi ud fra de samme principper.

B Corp-certificering

Vi er i 2023 indtrådt i den anerkendte globale certificering, der dokumenterer, at virksomheder lever op til de højeste krav inden for gennemsigtighed og social og miljømæssig ansvarlighed. B Corps bruger kerneforretningen som løftestang til at skabe positiv samfundsforandring og skaber gennemsigtighed på alle de områder, hvor en virksomhed kan gøre en forskel for samfundet og sine medarbejdere.

Forud for B Corp-certificeringen er vi blevet vurderet på 375 parametre inden for områderne selskabsledelse, medarbejderforhold, kundehensyn, samfundsfællesskab og miljø.


Samlet score: 88,2

Mindst 80 point er adgangsbillet til B Corp-familien.  

 

Processen med at opnå B Corp-certificering blev sat i gang i forbindelse med den bæredygtighedsstrategi, vi lancerede i 2021. Her er en af de centrale mærkesager at reducere det samlede klimaaftryk fra råvarer med 30% i 2030 og 50% i 2050 per kg mad. Disse høje klimaambitioner samt ambitiøse mål for biodiversitet, økologi og dyrevelfærd har været afgørende for B Corp-certificeringen.

>> Læs mere om certificeringen <<

 

Hvad er B Corp?

B Corp-certificering er en global standard for, hvilken forskel en virksomhed gør for samfundet. Som certificeret B Corp forpligter man sig til at leve op til høje standarder både socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed. Meyers er i skrivende stund blandt de tre største danske virksomheder med B Corp-certificering. Der er i alt 60 B Corps i Danmark og 80 i Norden. 

B Corp-certificering foretages af non-profit organisationen B Lab. På verdensplan er mere end 6.000 virksomheder, der har som et erklæret mål at bruge forretning til at gøre en positiv forskel for samfundet, B Corp-certificeret. Blandt de mest kendte er outdoor og tøjfirmaet Patagonia. Med B Labs egne ord redefinerer B Corp-virksomheder succes i erhvervslivet og opbygger en mere inkluderende og bæredygtig økonomi.

 

Det Økologiske Spisemærke

Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på, at et spisested satser på økologi. Spisemærket viser, hvor stor en del af spisestedets varer der er økologiske. For os er målet med Det Økologiske Spisemærke, at vi hele tiden udvikler vores økologiske fokus. I Meyers måler og dokumenterer vi omfanget af vores økologiske indkøb og prioriterer så vidt muligt altid økologiske råvarer. Det betyder konkret, at vi i vores kantiner:

 • anvender minimum 30% økologiske råvarer
 • som minimum har en økologiandel på 40% målt i vægt.

I vores restauranter og andre spisesteder har den økologiske andel af indkøbet også en væsentlig betydning. Desuden bager vores bagerier 100% økologiske brød med mel primært fra Danmark.

På grund af vores størrelse er vores ambition at være med at udvikle og inspirere i markedet til at producere flere, bedre og billigere økologiske produkter - til glæde for den danske forbruger.

Herunder kan du se vores fordeling af De Økologiske Spisemærker.

På nuværende tidspunkt har vi i alt 65 spisemærker, som fordeler sig således:

 • Kantinerne: 2 guld, 37 sølv, 33 bronzemærker
 • Frokostkøkkerne: 3 bronzemærker
 • Restauranter: 2 bronzemærker

Svanemærket

Lige nu er seks af vores kantiner Svanemærket. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra et livscyklusperspektiv. Det vil sige, at vi ser på hele produkternes rejse og de miljøudfordringer, der kan opstå undervejs. Det betyder konkret, at vi:

 • træner vores medarbejdere i effektiv brug af energikrævende udstyr
 • arbejder med energi- og vandbesparende tiltag
 • har fokus på bæredygtighed, når vi vasker op og rengør køkkenet
 • benytter 80 – 90% Svanemærket rengøringsartikler 
 • anvender Svanemærket tekstilservice
 • benytter Svanemærket trykkerier til alle vores tryksager
 • har udskiftet alle vores uniformer til uniformer produceret af tencel-materialet, der er en blanding af bæredygtigt sourcede træfibre og genbrugte plastflasker. 

Servicenormen

Vi har garantimærkningen Servicenormen, der er med til at sikre, at vi som virksomhed lever op til syv centrale krav om bl.a. økonomisk ansvarlighed, kvalitet og miljøhensyn. Det betyder konkret, at vi: 

 • har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen
 • leverer som aftalt. Vi laver løbende målinger, vurderinger og opfølgninger på de leverede ydelser og følger skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet. 
 • har en skriftlig miljøpolitik, personalepolitik og en politik for brug af underleverandører
 • kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at gennemføre APV'er
 • kan dokumentere, at vi har en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne

Dansk Standard kontrollerer løbende, at virksomhederne overholder samtlige krav i Servicenormen.

 

ISO14001

Meyers Kantiner er certificeret i ISO 14001-standarden, som er en systematisk tilgang til miljøledelse med den hensigt at bidrage til den miljømæssige søjle for bæredygtighed. Med dette certifikat dokumenterer vi, at vi efterlever en internationalt anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse. Standarden lægger vægt på en løbende procesforbedring af ledelsessystemet. Det betyder, at vi vil:

 • bruge flere grøntsager, planteproteiner, bælgfrugter og korn. Vi vil skabe attraktive måltider og minimere kødforbruget
 • arbejder målrettet på at øge vores forbrug af økologiske råvarer, udnytte råvaren mest muligt og reducere vores madspild
 • arbejde efter bæredygtige principper, prioritere kortrejste varer og vælge hyper-lokale, lokale og regionale råvarer i sæson
 • benytte mindre miljøbelastende tilberedningsmetoder, via løbende træning samt informations- og opskriftsmateriale. 
 • mindske vores samlet CO2-aftryk
 • bruge svanemærket kemi
 • forpligte os til at vedligeholde miljøledelsessystemet med henblik på konkrete forbedringer af vores miljøpræstation

Se certifikatet HER