Certificeringer

Bæredygtighed på tallerkenen er vigtig for os, og det er det også i alt det, der ligger udenom. Derfor arbejder vi med forskellige certificeringer som ISO14001, Servicenormen og er blandt andet i gang med at få Svanemærket i en række af vores kantiner. Der hvor mærkningen ikke er i hus, arbejder vi ud fra de samme principper.

Svanemærket

Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra et livscyklusperspektiv. Det vil sige, at vi ser på hele produkternes rejse og de miljøudfordringer, der kan opstå undervejs. Det betyder konkret, at vi:

 • træner vores medarbejdere i effektiv brug af energikrævende udstyr
 • arbejder med energi- og vandbesparende tiltag
 • har fokus på bæredygtighed, når vi vasker op og rengør køkkenet
 • benytter 80 – 90% Svanemærket rengøringsartikler 
 • anvender Svanemærket tekstilservice
 • benytter Svanemærket trykkerier til alle vores tryksager
 • har udskiftet alle vores uniformer til uniformer produceret af tencel-materialet, der er en blanding af bæredygtigt sourcede træfibre og genbrugte plastflasker. 

Servicenormen

Vi har garantimærkningen Servicenormen, der er med til at sikre, at vi som virksomhed lever op til syv centrale krav om bl.a. økonomisk ansvarlighed, kvalitet og miljøhensyn. Det betyder konkret, at vi: 

 • har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen
 • leverer som aftalt. Vi laver løbende målinger, vurderinger og opfølgninger på de leverede ydelser og følger skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet. 
 • har en skriftlig miljøpolitik, personalepolitik og en politik for brug af underleverandører
 • kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at gennemføre APV'er
 • kan dokumentere, at vi har en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne

Dansk Standard kontrollerer løbende, at virksomhederne overholder samtlige krav i Servicenormen.

 

ISO14001

Vi er certificeret i ISO 14001-standarden, som er en systematisk tilgang til miljøledelse med den hensigt at bidrage til den miljømæssige søjle for bæredygtighed. Med dette certifikat dokumenterer vi, at vi efterlever en internationalt anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse. Standarden lægger vægt på en løbende procesforbedring af ledelsessystemet. Det betyder, at vi vil:

 • bruge flere grøntsager, planteproteiner, bælgfrugter og korn. Vi vil skabe attraktive måltider og minimere kødforbruget
 • arbejder målrettet på at øge vores forbrug af økologiske råvarer, udnytte råvaren mest muligt og reducere vores madspild
 • arbejde efter bæredygtige principper, prioritere kortrejste varer og vælge hyper-lokale, lokale og regionale råvarer i sæson
 • benytte miljørigtige tilberedningsmetoder, via løbende træning samt informations- og opskriftmateriale
 • mindske vores samlet CO2-aftryk
 • bruge svanemærket kemi
 • forpligte os til at vedligeholde miljøledelsessystemet med henblik på konkrete forbedringer af vores miljøpræstation