Økologi

I Meyers har vi arbejdet med økologi i mere end to årtier, og vi ser økologi som en vigtig del af et helhedsorienteret arbejde med bæredygtighed. Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi selv arbejder med økologi, men også, hvordan vi gerne vil hjælpe andre til en økologisk omlægning.

Økologisk dyrket korn af gamle nordiske sorter med stor smag og høj næringsværdi har været en hjørnesten i vores arbejde i en årrække.

Mål på økologien

I Meyers havde alle vores forretningsområder som minimum 30% økologi ved udgangen af 2020 – men der er også områder med tæt på 100% økologi. Ingen skal gå ned i økologi, men hele virksomheden skal løfte sig samlet, så vi i 2025 har en samlet økologisk tonnage på mindst 60%. Når det mål er nået, vil der også være mange af vores køkkener, der har det Økologiske Spisemærke i guld.

Ambitionen er, at alle Meyers kantiner allerede i 2023 har Det Økologiske Spisemærke i sølv, svarende til 60-90% økologi, og at 10% af kantinerne har guldmærke, dvs. over 90% økologi. Målet er også at øge det økologiske salg til 80% på færdigretter i Coop i 2023, og at 90% af salget på tværs af Meyers produkter i Coop er økologisk i 2025.

Udvikling af økologien

Det er naturligt for os som virksomhed at være medlem af Økologisk Landsforening. Meyers Kantiner er desuden repræsenteret i Fødevareministerens Økologiske Erhvervsteam, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark får en styrket, markedsdrevet økologisk sektor. Vi ønsker at være med til at præge udviklingen og at arbejde for en mere sammenhængende tankegang, som får hensynene til økologi, dyrevelfærd og klima til at gå op i en højere enhed.

I Meyers Madhus rådgiver vi et stort antal offentlige køkkener i at omlægge til økologisk drift med det gode køkkenhåndværk som drivkraft. Det gør vi ud fra en metode udviklet gennem en længere årrække og på baggrund af mange hundrede hands-on rådgivningsforløb.

 • Økologisk korn

  Korn og mel fra egne rækker

  Gamle nordiske sorter

  Økologisk dyrket korn af gamle nordiske sorter med stor smag og høj næringsværdi har været en hjørnesten i vores arbejde i en årrække. På økologiske gårde dyrkes kornet uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning.
  De oprindelige hvedearter som spelt, emmer og enkorn og de gamle hvedelandsorter, fx ølandshveden og hallandshveden, er mere standhaftige over for sygdomme end de moderne sorter. De er fra naturens side også mere nøjsomme, bedre til at udnytte næringsstofferne i jorden, og de tåler bedre konkurrencen fra ukrudt.

  Vi får det meste af vores korn fra økologiske marker på Sjælland, hvor kornet dyrkes i sædskifte med hestebønner, kløver og lupin, fordi disse afgrøder helt naturligt tilfører jorden kvælstof, som gøder kornet yderligere. Desuden tilføres jorden husdyrgødning.

  På den måde bliver der kvælstof nok til rådighed til, at markerne kan give et fornuftigt udbytte og et korn med højt proteinindhold og god glutenkvalitet. Hvert år planlægger vi den mængde korn, vi skal have i jorden, og indgår derefter dyrkningsaftaler med en halv snes landmænd. Vi er desuden meget tæt involverede i driften af den 100 år gamle stenmølle i Skåne, der laver vores korn om til mel, og hvor vi er den eneste store kunde. I vores bagerier er alle brød og kager bagt med økologisk mel og korn.

 • Velsmag som redskab

  Overblik: sådan arbejder vi med bæredygtighed i Meyers

  Ambitiøs, datadrevet indsats

  I 2021 har vi gjort status og konkretiseret vores indsatser på bæredygtighedsområdet. Det har vi gjort inden for fem overordnede temaer, hvor økologi er ét af områderne.

  Resultatet er en omfattende handlingsplan, hvor vi beskriver, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i et bredt, holistisk perspektiv og med ambitiøse initiativer i alle led af kæden. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at overgå vores egne bæredygtighedsløfter. Samtidig vil vi samarbejde bredt i håbet at om at kunne bidrage til løsninger, der rækker langt ud over vores egne gryder. Sammen når vi længst.

  Økologi er blot en af måderne, vi arbejder med bæredygtighed på. Læs vores samlede overblik i PDF'en her.

  Hent pdf