Klima

Vi arbejder med klimaomstilling på et solidt og transparent vidensgrundlag, og vi vil reducere vores klimaaftryk markant. På siden her kan du læse om, hvordan vi samarbejder med landmænd, fødevareproducenter, madfolk, forskere og andre aktører om at udvikle forudsætninger for et grønnere køkken, der vil være til gavn og glæde for alle i Danmark.

Klimaneutral drift fra 2025

Driften i vores egne køkkener, restauranter, bagerier og andre faciliteter skal være CO2-neutral i 2025. Det ser vi som en bunden opgave, der skal opnås gennem en flerstrenget indsats. Først og fremmest vil vi optimere vores drift, transport og energiforbrug, så vi reducerer CO2-aftrykket mest muligt. Det sidste stykke, hvor vi ikke kan komme helt i mål – fordi der altid vil være et aftryk – vil vi nå ved at støtte veldokumenterede projekter, der fører til en reel og langsigtet CO2-lagring. F.eks. ved at sikre genetablering af skov og natur knyttet til fødevareproduktion i andre dele af verden. Derudover har vi i 2021 sikret, at al den strøm, vi bruger, kommer fra vedvarende kilder.

Aftrykket fra råvarerne – det største og den sværeste

I en madvirksomhed kommer langt den største del af klimaaftrykket fra de råvarer, der indgår i måltiderne. Nogle betragter den del af regnskabet som et ’indirekte aftryk’, hvor man kun har et delvist ansvar – fordi udledningerne ligger hos landmanden, på mejerierne, hos slagteriet osv. Men det er her, det helt store forandringspotentiale ligger i en madvirksomhed. Det er derfor også her, vi vil lægge de fleste af vores kræfter.

I Meyers kommer omtrent 95% af vores samlede klimaaftryk fra de råvarer, vi bruger. Her har vi sat os for at mindske aftrykket fra vores råvareforbrug med 30% per kg mad i 2025, og med 50% per kg mad inden 2030 med 2018 som udgangspunkt.

I november 2023 fik Meyers tallene for CO2-målingen fra 2018-2022, der viser en reduktion på 26% i CO2 i forhold til råvareforbruget. Dette er blandt andet opnået gennem udvikling af mere end 1000 opskrifter med fokus på grøntsager og bælgfrugter, efteruddannelse af Meyers’ kokke i særligt det grønne køkken samt gennem implementering af en såkaldt ”grøn bonus”, der honorerer kokkene for at reducere CO2-aftrykket for det enkelte køkken.

SÅDAN NÅR VI I MÅL

Med de beregninger og værktøjer, vi nu har til rådighed kan vi løbende holde øje med klimaaftrykket fra vores råvareforbrug. Det giver os mulighed for at arbejde flerstrenget med at reducere aftrykket. Der er mange knapper at skrue på, men hovedbevægelsen vil være, at vores råvareforbrug bliver endnu grønnere.

 • Grønnere måltider

  Udviklingen mod et grønnere råvarevalg har vi været i gang med længe, og det er derfor også de mindre lavthængende frugter, vi nu skal til at plukke. Fra 2018 til 2019 – de første to år med fuld kortlægning af vores klimaaftryk – har vi gennemført en 10% reduktion af klimaaftrykket per kg mad. Det er et resultat af grønnere måltider på tværs af vores forretning og ikke mindst lanceringen af vores grønne frokostkøkken. Den bevægelse vil vi fortsætte, og vi er i gang i alle vores forretningsområder. Som et konkret eksempel har vi indført en bonusordning for køkkenchefer, der lykkes med at reducere kødforbruget og samtidig øge kundetilfredsheden.

  Mindst halvdelen af nylancerede færdigretter til detailhandlen vil i fremtiden være vegetariske, og vi arbejder med grønnere måltider og menuer i alle grene af vores forretning.

  At skrue op for det grønne, så det bliver en fornøjelse at spise, kræver et dedikeret arbejde med velsmag, og med de råvarer, vi kender og bruger. Her er arbejdet med bælgfrugter og grønne proteiner, fra dyrkning til forædling, et vigtigt spor.

 • Mindre madspild – mindre CO2-udslip

  Reduktion af madspild giver også et mindre klimaaftryk. Vi arbejder målrettet med at mindske madspild, eksempelvis gennem målinger i Meyers Kantiner 12 gange om året, der omsættes til indsatser for reduktion af buffet- og gæstesvind. Hertil kommer en række andre initiativer, herunder deltagelse i ”Danmark mod madspild”, en frivillig aftale, hvis mål er at halvere madspild i den danske fødevarebranche inden 2030.

  I samarbejde med Coop arbejder vi på at nedbringe antallet af kassationer, og vores bagerier samarbejder med YourLocal om, at naboerne kan afhente overskudsvarer. I Meyers Kantiner samarbejder vi med Too Good to Go om, at mad som er til overs fra frokosten, kan tages med hjem. Reduktion af madspild er en del af alle ansvarlige køkkenfolks daglige rutine, og vi arbejder altid på at finde nye måder at gøre det lidt bedre på.

Læs mere om vores arbejde med madspild

 • Emballage

  Mindre emballageaftryk

  For at mindske aftrykket fra den emballage, vi bruger, arbejder vi ud fra cirkulære principper om at reducere, genbruge og genanvende. Konkret arbejder vi med at reducere vores brug af engangsemballage på tværs af vores forretningsområder. Derudover stiller vi krav om, at mindst 80% af den emballage, vi bruger, skal være fremstillet af genanvendt materiale, mens 100% af vores emballage skal være genanvendelig eller bionedbrydelig.

  Se mere
 • Bæredygtighed

  Om vores beregningsmetode

  Klima

  Klimaaftrykket fra fødevarer beregnes ud fra en såkaldt livscyklusvurdering (LCA). Det er en kortlægning af aftrykket i alle led i det system, som fødevaren kommer fra – fra vedligeholdelsen af den traktor, der harver en sukkerroemark på Lolland til energiforbruget ved forarbejdningen af sukkeret til emballage, transport og alt derimellem.

  Læs mere

Tæt på De officielle kostråd 2021

 • Velsmag som redskab

  Overblik: sådan arbejder vi med bæredygtighed i Meyers

  Ambitiøs, datadrevet indsats

  I 2021 har vi gjort status og konkretiseret vores indsatser på bæredygtighedsområdet. Det har vi gjort inden for fem overordnede temaer, hvor klima er ét af områderne.

  Resultatet er en omfattende handlingsplan, hvor vi beskriver, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i et bredt, holistisk perspektiv og med ambitiøse initiativer i alle led af kæden. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at overgå vores egne bæredygtighedsløfter. Samtidig vil vi samarbejde bredt i håbet at om at kunne bidrage til løsninger, der rækker langt ud over vores egne gryder. Sammen når vi længst.

  Klima er blot en af måderne, vi arbejder med bæredygtighed på. Læs vores samlede overblik i PDF'en her.

  Hent pdf