Biodiversitet

Med udgangspunkt i beregninger af vores råvareforbrugs aftryk på biodiversitet, har vi sat klare mål på denne vigtige parameter for planetens sundhed. Her på siden kan du læse om, hvordan vi gennem en række initiativer ønsker at tilgodese mangfoldighed i naturen og de dyrkede landskaber.

Mad på mindre plads

Udryddelsen af verdens biologiske arter sker i et skræmmende tempo – en problemstilling, der nogle gange står i skyggen af klimakrisen. Ifølge FN er 25% af alle dyre- og plantearter truet af udryddelse, og en indsats for hurtigt og effektivt at bremse tabet af biodiversitet er afgørende for at bevare Jordens økosystemer.

Når man tager hensyn til klima i valget af råvarer, bliver det negative aftryk på biodiversitet også mindre. Men der er god grund til at sætte fokus specifikt på biodiversitet – man kan nemlig måle på afgørende faktorer for biodiversitet. Og man kan træffe valg, der bevarer levesteder, giver plads til flere arter i dyrkede landskaber m.m.

 

Fra arbejdet med at genintroducere gamle nordiske kornsorter til projekter om at dyrke mindre kendte kålsorter og andre grøntsager, har det været et fokus for os at sikre mangfoldigheden i de dyrkede afgrøder.

Vild og uforstyrret natur

Biodiversiteten er rigest i vild, uforstyrret natur, der ikke kontrolleres med vanding, gødning og pesticider. Derfor er arealanvendelse en vigtig indikator for, hvordan vores forbrug påvirker tab af biodiversitet. Som et særskilt lag i de beregninger, der er udviklet af 2.0 LCA Consultants til at måle vores klimaaftryk, måler vi også på den samlede arealanvendelse ved vores forbrug. På den baggrund har vi sat et mål om at reducere vores samlede arealanvendelse med 30% per kg mad inden 2030. Det vil især være et mindre forbrug af de mest pladskrævende animalske råvarer, som kød fra okse og lam, der vil gøre det muligt at nå dette mål.

Livet i havet

Det er ikke kun på land, at biodiversiteten er svækket, men også i hav- og kystområder. Dels pga. forurening og havforsuring fra bl.a. CO2-udledning, som får pH-værdien i havvand til at falde og påvirker levevilkår i havet. Dels pga. overfiskning, som fører til, at arter uddør, fordi fiskebestandene ikke kan nå at reproducere bæredygtigt.

Som en del af vores klimaregnskab måler vi på vores aftryk på havenes forsuring for at sikre, at vi bidrager minimalt fremover. Derudover har vi sat som mål, at de ferske fisk og skaldyr vi bruger, skal være fanget med skånsomme fangstmetoder og ikke fra overfiskede bestande. Det betyder i praksis, at hovedparten af al fisk vi bruger, skal være fra WWF´s grønne liste. 

 

 • Fremtidens landbrug

  Mere natur i og omkring landbruget

  Biodiversitet

  Ved at vælge økologi fremmer man et landbrug uden sprøjtegifte, hvor der f.eks. kan leve flere af de vilde, truede bestøvere i markerne. Ud over vores overordnede økologimålsætninger arbejder vi sammen med udvalgte producenter, der opdrætter husdyr i naturen, som eksempelvis græsgrise, der kan være med til at fremme biodiversiteten på de jorde, de går på

Miljøvenlige valg af kemi

Vi tager miljøvenlige valg i alle de sammenhænge, hvor det er nødvendigt at bruge kemi. Vi har som mål, at vi kun bruger Svanemærket kemi- og rengøringsprodukter. Svanemærket, som er det officielle nordiske miljømærke, skal modvirke forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet samt beskytte og forhindre udryddelse af truede arter. Flere af vores kantiner er i dag Svanemærkede, og vi er inde i en proces med at få Svanemærket alle. Også der hvor mærkningen ikke er i hus, arbejder vi ud fra de samme principper.

Diversitet i afgrøder og smag

Når vi taler biodiversitet i et bæredygtighedsperspektiv, er det de vilde arter, der er i fokus – det er dem, der er truet af miljømæssige forandringer. Men biodiversitet er også en parameter i de dyrkede landskaber og på vores tallerkener. I et højeffektivt landbrug vil bestemte sorter med særlige egenskaber, som et højt udbytte, god modstandskraft mod skadedyr og svampe m.m., overtage. I den udvikling vil mange sorter falde fra og forsvinde ud af vores landbrug og dermed kulinariske bevidsthed. Fra arbejdet med at genintroducere gamle nordiske kornsorter til projekter om at dyrke mindre kendte kålsorter og andre grøntsager, har det været et fokus for os at sikre mangfoldigheden i de dyrkede afgrøder. Dette er et centralt fokus i vores indsats for at bringe de gamle nordiske sorter af bælgfrugter tilbage på danske marker.

Besøg på Livø

 • Velsmag som redskab

  Overblik: sådan arbejder vi med bæredygtighed i Meyers

  Ambitiøs, datadrevet indsats

  I 2021 har vi gjort status og konkretiseret vores indsatser på bæredygtighedsområdet. Det har vi gjort inden for fem overordnede temaer, hvor biodiversitet er ét af områderne.

  Resultatet er en omfattende handlingsplan, hvor vi beskriver, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i et bredt, holistisk perspektiv og med ambitiøse initiativer i alle led af kæden. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at overgå vores egne bæredygtighedsløfter. Samtidig vil vi samarbejde bredt i håbet at om at kunne bidrage til løsninger, der rækker langt ud over vores egne gryder. Sammen når vi længst.

  Biodiversitet er blot en af måderne, vi arbejder med bæredygtighed på. Læs vores samlede overblik i PDF'en her.

  Hent pdf