Et længere bord

Vi ved fra en række indsatser, at mad og måltider har et unikt potentiale for at frigive skjulte ressourcer hos mennesker, der føler sig udenfor. Vi ser det som en særligt vigtig opgave at give børn en god start på deres madliv. 'Et længere bord' dækker over det område, hvor vi beskriver, hvordan vi gennem konkrete indsatser bruger mad og måltider som drivkraft til at give mennesker nye chancer, skabe større inklusion og bidrage til at løse samfundsmæssige problemstillinger.

Hvis vi skal lykkes med en mere bæredygtig madkultur, hvor velsmag, håndværk og kvalitet er drivkræfterne for forandring, er fremtidens madhåndværkere nøglefigurer.

Børns madliv

Der har i længere tid været en stigende tendens til, at børn ikke lærer basale køkkenfærdigheder. Det ser vi som et stort tab i sig selv, men også som en trussel mod en fremtidig levedygtig og bæredygtig madkultur. Gennem en lang række indsatser arbejder vi med børn og unge ud fra en tilgang, hvor fællesskab, madglæde og et højt ambitionsniveau er hjørnesten. Vi arbejder for at grundlægge kompetencer og skabe rammerne for et rigt og sundt madliv. Vores udgangspunkt er en tro på børnene og de unges evne til at vokse og udvikle sig, hvis vi møder dem rigtigt. Overskud til at træffe sunde valg kræver relationer og strukturer, der giver børnene og de unge en fair chance for at tillægge sig og fastholde gode vaner.

Det gør vi gennem en lang række indsatser, herunder Kulinarisk Fritidsordning, som gennem 20 år har tilbudt madundervisning for op mod 5.000 børn efter skoletid, Cook Camps i sommerferien, der er en kulinarisk sommerlejr, og en indsats som Smagens Time, hvor børn indtager restauranter uden deres forældre. Gennem projektet Cool Beans har vi sammen med Herning Kommune skabt et stærkt lokalt tilbud, hvor børn kommer i køkkenet, og i Mod på mad, der er et Åben Skole-tilbud, giver vi sammen med Københavns Kommune mere end 12.000 børn om året et boost til deres maddannelse. Vi arbejder altid på at finde nye måder at få børn med i køkkenet, så de får værktøjerne til at tage vare på vores fælles madkultur i fremtiden.

 

Læs mere om vores arbejde med mad som middel til social forandring

 • Et længere bord

  Forskningssamarbejder

  Bæredygtighed

  Vi har længe samarbejdet med vidensinstitutioner om projekter, der undersøger madens betydning for sundheden. Eksempelvis deltog vi i ledelsen af forskningsprojektet OPUS, der undersøgte de sundhedsfremmende og miljømæssige kvaliteter ved en Ny Nordisk Hverdagsmad, og projektet Preview, der sammenlignede forskellige kostformers indvirkning på diabetes. Aktuelt er vi partnere i projekter med hhv. Rigshospitalet om nyrevenlig mad og med Herlev Hospital om madens betydning for leverens tilstand. Den viden, som skabes i projekterne, kan forhåbentlig komme både syge og raske til gavn.

  I begyndelsen af 2021 fik vi et sæt opdaterede, klimavenlige kostråd. I et samarbejde med DTU Fødevareinstituttet arbejder vi på at omsætte de nye klimavenlige kostråd til konkrete opskrifter, der vil gøre det lettere at bruge kostrådene til daglig.

Mad som middel i sociale indsatser

Madlavning og fællesskab omkring måltider har et helt særligt potentiale til at skabe og styrke forbindelser mellem mennesker. Med madglæde, sanselighed og samarbejde som drivkræfter kan mad og måltider skabe et rum for samvær, hvor alle kan mødes og få udbytte af de fælles aktiviteter – et udbytte, der strækker sig fra den iboende værdi af gode, fælles oplevelser til konkrete kompetencer på vigtige områder som at kunne lave sund mad til sig selv og sin familie, eller modet til at starte job eller uddannelse.

Det har vi i særdeles gode erfaringer med fra eksempelvis projekter som den bolivianske madskole og restaurant GUSTU i Bolivia og den socialøkonomisk kokkeskole i Brownsville-kvarteret i Brooklyn, New York, drevet af Melting Pot Foundation, som er stiftet af Claus Meyer. I en dansk kontekst har vi gennem mange år arbejdet med maden som et middel til social forandring i f.eks. Kokkeskoler i danske fængsler og projektet Højskole uden mure, der retter sig mod udsatte unge, der er faldet uden for uddannelse og arbejdsmarked. I projektet Måltid, Fritid, Fremtid, arbejder vi sammen med Red Barnet om at hjælpe udsatte unge i fritidsjob i hotel- og restaurationsbranchen. Det er samme grundlæggende tiltro til måltidet og madens potentiale, der er drivende i indsatser som vores madskole for mennesker med kognitive handicaps og en række andre.

Diversitet og åbenhed

Hvis vi skal lykkes med en mere bæredygtig madkultur, hvor velsmag, håndværk og kvalitet er drivkræfterne for forandring, er fremtidens madhåndværkere nøglefigurer. Det vil vi gerne bidrage til. Vi har en ambition om, at Meyers skal være det foretrukne praktiksted for elever på de madfaglige erhvervsuddannelser, som ønsker at udvikle madkulturen. Forskellighed i erfaringsniveau og kompetencer er med til at rykke til vores tilgange og forståelser, og derfor prioriterer vi også diversitet i medarbejdersammensætningen både i forhold til køn, alder, uddannelsesniveau mv. i tråd med FNs anbefalinger.

Kulinarisk fritidsordning

 • Velsmag som redskab

  Overblik: sådan arbejder vi med bæredygtighed i Meyers

  Ambitiøs, datadrevet indsats

  I 2021 har vi gjort status og konkretiseret vores indsatser på bæredygtighedsområdet. Det har vi gjort inden for fem overordnede temaer, hvor indsatsen med at bruge mad til at skabe social forandring er ét af områderne.

  Resultatet er en omfattende handlingsplan, hvor vi beskriver, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i et bredt, holistisk perspektiv og med ambitiøse initiativer i alle led af kæden. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at overgå vores egne bæredygtighedsløfter. Samtidig vil vi samarbejde bredt i håbet at om at kunne bidrage til løsninger, der rækker langt ud over vores egne gryder. Sammen når vi længst.

  Vores indsatser med at bruge måltider til at løse samfundsmæssige problemer er blot en af måderne, vi arbejder med bæredygtighed på. Læs vores samlede overblik i PDF'en her.

  Hent pdf