Emballage

For at mindske aftrykket fra den emballage, vi bruger, arbejder vi ud fra cirkulære principper om at reducere, genbruge og genanvende. Konkret arbejder vi med at reducere vores brug af engangsemballage på tværs af vores forretningsområder. Derudover stiller vi krav om, at mindst 80% af den emballage, vi bruger, skal være fremstillet af genanvendt materiale, mens 100% af vores emballage skal være genanvendelig eller bionedbrydelig.

Mindst mulig


Vi arbejder for at minimere engangsemballage og udfase det, overalt hvor vi kan. Vi vil f.eks. sammen med vores kunder afsøge muligheder for at udvikle emballage til take away, der kan tages tilbage, vaskes og genbruges. Når vi leverer portionspakket frokost til virksomheder, vil vi tage plastemballage med tilbage til vask, og i vores bagerier kan man få kaffe i sin egen kop og bagværk i medbragt stofpose. Vi arbejder løbende med at optimere de konkrete emballageløsninger, så de er enkle og bruger mindst muligt materiale.

Genanvendelse og bionedbrydelighed

Genanvendelighed og bionedbrydelighed har stor betydning for miljøaftrykket. Der hvor sorteringen skal ske hos kunden selv, lægger vi vægt på en tydelig formidling, der sikrer en høj genanvendelsesgrad.

Valg af materialer

Vi bruger følgende materialer, der ud fra en helhedsbetragtning passer bedst ind i vores cirkulære tilgang til emballage.

Bagasse

Bagasse er et materiale lavet af fibre fra sukkerrør. Når sukkerrørene er blevet presset for juice, er der et restmateriale tilbage, som indtil for nylig er blevet set som affald. Men materialet kan med stor fordel bruges til emballage. Både fordi det sparer store mængder CO2, når fibrene ikke afbrændes på marken, og fordi det er et 100% naturligt og bionedbrydeligt materiale med gode tekniske egenskaber. Materialet laves til en pulp og presses i den ønskede form. Materialet kan bruges til både kolde og varme fødevarer, og det kan opvarmes i mikrobølgeovn.

rPET

Vi bruger et minimum af plast, men i nogle tilfælde er visse typer af plast den mest bæredygtige løsning i forhold til cirkulære principper, da man både kan fremstille den med genanvendt plast og igen kan genanvende plasten. Af de plastiktyper, der kan sorteres i husholdningen og bliver genanvendt i det nuværende affaldssystem, er PET den mest funktionelle og mest bæredygtige plasttype til fødevareemballage. I Meyers bruger vi PET, der er genanvendt fra flasker (rPET). Det vil sige plastik, der allerede er i cirkulation og derfor ikke gør brug af fossile ressourcer, på samme måde som nyt plast.

Pap og papir

Varer af pap og papir er certificerede med FSC, PEFC eller Svanemærkede og er så vidt muligt lavet af genanvendt papirmasse.

Hvorfor ikke bioplast?

I Meyers har vi som det fremgår blandt andet fokus på biodiversitet og økologisk dyrkning. Selvom vi skal væk fra brugen af fossile ressourcer, der er basis for konventionelt plast, så er bioplast på nuværende tidspunkt ikke et prioriteret materiale i Meyers. Bioplast produceres nemlig i dag primært af stivelse og sukker fra konventionelt dyrkede planter såsom majs, der kunne bruges som fødevarer, eller som optager landbrugsland, hvor fødevarer kunne dyrkes. Det harmonerer ikke med ambitioner om lav arealanvendelse (se side 12) eller høj økologiandel. På nuværende tidspunkt er det danske affaldssystem heller ikke klar til at håndtere nedbrydningen af bioplast, og med enkelte undtagelser ender det derfor på forbrændingen. Vi er altså i Danmark endnu ikke klar til at høste de mulige gevinster ved bioplast. Hvis det ændrer sig, så vil vi igen kigge på vores materialevalg.

Emballage af bælgfrugtfibre

Den dag efterspørgslen på bagasse overstiger mængden af restmateriale fra sukkerrørsproduktion, som i øjeblikket er i overskud, er vi nødt til at have et alternativ, og gerne et som tager afsæt i vores egen region (selvom transporten af bagasse fra produktionslandet til Danmark kun har mindre betydning i et klimaperspektiv). I mange typer af fødevareproduktion er der et fiberholdigt restmateriale, som ikke er egnet til at spise, og som derfor brændes, hvis det ikke kan anvendes til andre formål. Sammen med forskere, produktudviklere og designere vil vi undersøge, om fibre fra afgrøder, som dyrkes på vores breddegrader, kan bruges i produktionen af bionedbrydelig emballage. Konkret vil vi undersøge om fibrene fra stænglerne på de bælgplanter, som vi vil fremme dyrkningen af kan anvendes.