Dyrevelfærd

Hvis vi skal nå vores klimamål som beskrevet i første afsnit, så kommer kødet til at fylde mindre i vores gryder – vi skal ganske enkelt spise flere af de planter selv, som vi plejer at dyrke for at brødføde dyrene. Men vi ønsker heller ikke en fremtid uden koen, grisen, fårene og hønsene, der i århundreder har været med til at tegne vores landbrug, landskaber og madkultur.

KOENS FREMTID – OG FREMTIDENS KO?

I stedet for helt at opgive husdyrene, vil vi arbejde for, at de animalske råvarer, vi fortsat kommer til at bruge – mælken, osten og kødet – udover at repræsentere den største mulige velsmag, kommer fra et husdyrhold, der er i samklang med den omgivende natur, prioriterer hensynet til dyrenes naturlige adfærd og har det lavest mulige miljøaftryk.

 • Økologi og dyrevelfærd

  Frilandskyllinger

  Bæredygtighed

  I Meyers kantiner og i Meyers færdigretter i Coop bruger vi som oftest frilandskyllinger, der går frit i skovområder omkring Les Landes ved Pyrenæerne. I kantinerne bruger vi desuden økologiske kyllinger samt suppehøner fra Rokkedahl i Himmerland, som er en god udnyttelse af avlsdyr, der desuden giver meget mere smag end deres yngre pendanter.

Vejen mod et klimavenligt dyrehold

I Meyers har vi en række samarbejder i gang, der alle trækker i denne retning. Økologisk opdrættede okser på Livø, der om sommeren græsser på øen og om vinteren alene spiser foder dyrket på øen, økologiske skovgrise og græsgrise fra Fyn er nogle af de husdyrbrug, vi mener har stor værdi og fortjener en plads i fremtidens madlandskab.

Hvad der er godt for smag, dyrevelfærd og biodiversitet i mark og eng er dog ikke per definition en gevinst i CO2-regnskabet. Der er mange faktorer, der spiller ind – f.eks. at dyr, der får lov at udfolde sig i mere naturlige omgivelser, bevæger sig mere og har et længere liv, hvorfor de også når at udlede mere metangas. CO2-regnskabet er ikke den eneste faktor, der har betydning for vores valg, men det er vigtigt for os at arbejde henimod et husdyrhold, der ikke alene er smukkere, bedre for dyrene og den nære natur, men som også giver mening klimamæssigt.

Derfor kommer vi til, i samarbejde med økologiske landmænd, forskere og andre partnere, at arbejde for at finde uudnyttede potentialer for et mere klimavenligt husdyrhold. Afgræsning af lavbundsjorde, der i dag dyrkes ineffektivt, og opfostring af tyrekalve, der i dag aflives og kasseres, er blandt de muligheder, vi vil afsøge. Vi kender ikke i dag den optimale balance mellem disse hensyn – men vi lover at bidrage til at skabe større viden på området.

 

 • Velsmag som redskab

  Overblik: sådan arbejder vi med bæredygtighed i Meyers

  Ambitiøs, datadrevet indsats

  I 2021 har vi gjort status og konkretiseret vores indsatser på bæredygtighedsområdet. Det har vi gjort inden for fem overordnede temaer, hvor dyrevelfærd er ét af områderne.

  Resultatet er en omfattende handlingsplan, hvor vi beskriver, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i et bredt, holistisk perspektiv og med ambitiøse initiativer i alle led af kæden. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at overgå vores egne bæredygtighedsløfter. Samtidig vil vi samarbejde bredt i håbet at om at kunne bidrage til løsninger, der rækker langt ud over vores egne gryder. Sammen når vi længst.
  Fokus på dyrevelfærd er blot en af måderne, vi arbejder med bæredygtighed på. Læs vores samlede overblik i PDF'en her.

  Hent pdf