Børn, ældre og socialt udsatte

Med mad og måltider som middel arbejder Meyers Madhus for at give børn forudsætningerne for at leve et godt liv, for at højne livskvaliteten for vores ældre medborgere og for at skabe sociale forandringer for udsatte grupper.

Madkultur er en samlende kraft i vores samfund, og det at lave mad og spise sammen er aktiviteter, hvor vi kan vise hinanden tillid, interesse og generøsitet – hvor vi kan skabe og styrke fælleskaber. At kunne lave mad til sig selv er en afgørende forudsætning for at leve et sundt liv. Det viser omfattende forskning i, hvordan vi udvikler vores madvaner, i særdeleshed som børn.

Vi arbejder for

  • at børn fra en tidlig alder får madoplevelser, der giver gode madvaner på sigt og hjælper udvikling og læring på vej
  • med mad og måltider som middel at løfte sociale dagsordener som udvikling i udsatte boligområder, kriminalitetsforebyggelse og resocialisering
  • at løfte mad- og livskvaliteten og sundheden for ældre og for udsatte grupper, herunder anbragte børn og unge

Vores tilgang – projekter med børn og udsatte grupper

Uanset målgruppe og projektdesign, er der en række greb, der går igen, når vi arbejder for at skabe forandringer med mad og måltider som middel.

  • Fagligt mesterskab – vi møder op med høj gastronomisk faglighed og ambitionsniveau uanset konteksten. Det gør vi for at løfte og inspirere frem for at starte ved laveste fællesnævner
  • Train-the-trainer. I alle indsatser har vi fokus på at give undervisningskompetence videre. Dette er et centralt element i at sikre levedygtighed efter vi er ude af et projekt.
  • Lokal og langsigtet forankring. Vi tilstræber altid at afdække og aktivere lokale kapaciteter og ildsjæle, der kan bidrage på kort sigt og føre indsatser videre på langt sigt
  • Kulminationer på forløb. I undervisnings- og udviklingsforløb arbejder vi med kulminationer, hvor de involverede kan vise, hvad de har opnået, i en realistisk kontekst og i mødet med et større publikum. Det har erfaringsmæssigt stor betydning og styrker det lokale perspektiv

Projekteksempler

SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE
Løft af madkvalitet og omlægning til økologisk drift i offentlige køkkener, fra vuggestue til plejehjem.

www.maaltider.kk.dk

KULINARISK FRITIDSORDNING I MEYERS MADHUS OG TINGBJERG
Madundervisning for skolebørn siden 1999.

GODHAVN
Styrkelse af børns sundhed og brug af mad og måltider som en del af behandlingsarbejdet

https://issuu.com/meyersmaddk/docs/godhavn_2019_web_a4

kost.dk/maaltider-godhavn

SKOVSGÅRD HOTEL
Implementering af klar, kulinarisk identitet og gastronomisk kodeks samt markedsføringsstrategi.

https://www.meyersmad.dk/nyheder/nyt-samarbejde-mellem-meyers-madhus-og-skovsgard-hotel/

https://hanbobladet.dk/nyheder/skovsgaard-hotel-siger-farvel-til-meyers-madhus/8d0ff05b-c454-4eaf-b70d-4cf1caa271c2

COOL BEANS
Lokalt forankret undervisningskoncept integreret i skolens understøttende undervisning.

Læs mere her

FEED YOUR BRAIN, CPH WEST
Kobling af maddannelse og entreprenørskab med ungdomsuddannelse for at fremme sundhed og robusthed for unge på Vestegnen.

NYD
Bedre ældremad i ny emballage.

SOSU SYD
Styrkelse af elevernes faglighed om mad, måltider og sundhed og kompetencer til, hvordan de kan være med til at skabe velsmagende og sunde måltider for borgerne.

https://www.sosu-syd.dk/ny/item/817-sosu-syd-dækker-op-til-fællesmiddag

KOKKESKOLER I DANSKE FÆNGSLER
Kokkeuddannelse bag murene (TrygFonden støttet projekt afsluttet i 2016; fortsætter i drift i mindre skala).