Gastronomisk rådgivning

Vi yder gastronomisk, konceptuel og strategisk rådgivning for små og store virksomheder i fødevare-, hotel-, catering- og restaurantsektoren samt for offentlige aktører.

Startpunktet er jeres ambition om at iværksætte en forandring eller søsætte et projekt. Herfra kan vi hjælpe jer fra den første idé til en gennemført og forandring, der forankres solidt hos jer.

På det offentlige område samarbejder vi f.eks. med kommuner og uddannelsesinstitutioner, og på det private med større virksomheder, hvor fødevarer, mad og måltider spiller en aktiv rolle i virksomhedens profil.

Vores rådgivningsteam er bredt sammensat af dygtige procesledere, strategiske rådgivere, gastronomisk faglige kapaciteter og kommunikationsfolk. Vi sætter det hold, der passer til jeres udfordring, og tilrettelægger en proces, der sikrer målopfyldelse.

Projekttyper

Vi har erfaring med forskelligartede projekter, der f.eks. omfatter:

 • Udvikling af ny gastronomisk profil/fagligt kodeks
 • Udvikling af nye menukoncepter
 • Omlægning til økologisk drift
 • Optimering af drift
 • Tilrettelæggelse af køkkenfaciliteter og øvrige rammer
 • Faglig opkvalificering
 • Løft af intern og ekstern kommunikation

Vi samarbejder med

 • Hotelkæder
 • Restauranter
 • Kulturinstitutioner
 • Kommuner
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Socialøkonomiske virksomheder
 • Fødevareproducenter

Hvert rådgivningsforløb tilrettelægges sammen med den enkelte kunde og bygges typisk op om kokkefaglig sparring, workshops og rådgivning af ledelsen. Dette sker ud fra en indledende afdækning af udfordringer, mål og muligheder.