Måltid, fritid, fremtid - en hjælpende hånd på vejen mod et fritidsjob

UC Fritidsjob i Aarhus Kommune og Meyers Madhus samarbejder om at få flere unge i fritidsjob indenfor restaurations- og fødevarebranchen. Gennem et forberedende forløb med undervisning og træning ude i virksomhederne, hjælper vi unge, som har brug for en ekstra tryg og hjælpende hånd til at opnå og fastholde fritidsjob.

'Måltid, Fritid, Fremtid’ er en fritidsjobindsats, som hjælper unge i fritidsjob indenfor restaurations- og fødevarebranchen. Vi tilbyder unge et forløb med virkelighedsnær, praktisk køkkenundervisning og efterfølgende fritidsjobtræning i lokale virksomheder. Sideløbende støttes den unge af sin egen kontaktperson eller en fritidsjobambassadør fra UC Fritidsjob. Indsatsen har et særligt fokus på restaurations-og fødevarebranchen og henvender sig primært til unge, som er motiverede for et fritidsjob indenfor denne branche, og unge, som kan have brug for støtte for at opnå og fastholde fritidsjob.

Bag indsatsen står UC Fritidsjob ved Ungecentret Skanderborgvej i Aarhus Kommune i samarbejde med Meyers Madhus. Konceptet består af en træningsbane med mad- og socialfaglig undervisning i køkkenet, hvor vi i fællesskab tilbereder måltider og spiser sammen.

Madglæde, sanselighed og samarbejde er drivkraften, som skaber rum for et meningsfuldt fællesskab. De unge får erfaringer med, hvad det vil sige at være en del af et arbejdsfællesskab og indgå i sociale relationer med andre unge og voksne.

 

Hvem er målgruppen?

Unge i alderen 15-17 år, som har brug for støtte i overgangen til et fritidsjob. Det kan være unge, som har vanskeligheder med fastholdelse i skole- og fritidsaktiviteter, højt fravær i skolen, som mangler netværk og relationer med jævnaldrende eller har lignende udfordringer.

Fakta

- ’Måltid Fritid Fremtid’ begyndte som et pilotprojekt i perioden 2020 – 2022

- I et samarbejde mellem Red Barnet, Ungecentret på Skanderborgvej i Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune og UngOdense i Odense Kommune udviklede vi et koncept, som hjælper unge i fritidsjob - med et særligt fokus på restaurations- og fødevarebranchen, og for en gruppe af unge, som har brug for støtte i overgangen til et fritidsjob.

- Indsatsen var i perioden støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

- I dag er indsatsen økonomisk og organisatorisk forankret i UC Fritidsjob i Aarhus Kommune.

Hvad indeholder indsatsen?

• Forløbet varer otte uger og begynder med et fire ugers træningsforløb med praktisk under-
visning i køkkenet to eftermiddage om ugen. Forløbet er drevet af en professionel kok fra Meyers Madhus og undervisere fra UC Fritidsjob.

• De unge får trænet deres madfaglige kompetencer samtidig med, at der er fokus på socialfaglige emner, fx hvordan man agerer på en arbejdsplads. Køkkenet er rammen for et inkluderende fællesskab, som de unge bliver en del af.

• Undervejs kommer de unge på relevante virksomhedsbesøg, og som kulmination på undervisningsforløbet er de med til at afholde en pop-up restaurant, hvor vi laver mad til gæster, som de unge har inviteret.

• Herefter følger fire ugers fritidsjobtræning med mødetid to gange om ugen i en lokal virksomhed indenfor restaurations- eller fødevarebranchen, blandt andet cafeer, supermarkeder eller restauranter. De unge får tilkoblet en virksomhedsven fra virksomheden, som sørger for en tryg introduktion og som har ansvar for støtte og sparring under forløbet.

• De unge har gennem hele forløbet deres kontaktperson eller en fritidsjobambassadør, som motiverer og støtter dem.

• Efter de otte uger modtager de unge et diplom. De støttes i den videre jobsøgning med hjælp til udarbejdelse af ansøgninger og CV, og ved opstart af ordinært fritidsjob af en fritidsjobambassadør fra UC Fritidsjob.

Vil du vide mere?

Kontakt seniorprojektleder i Meyers Madhus, Mia Rask Vendelbjerg:
Mail: mive@meyers.dk
Mobil: 25102761