Målingsværktøj

Vi ved, at fødevarer har en stor klimapåvirkning. Derfor har vi også et stort ansvar. Som kantineleverandør er det vores råvarer, der sætter langt det største klimaaftryk. Det er her, det helt store forandringspotentiale ligger i en madvirksomhed, og det er derfor her, vi lægger de fleste af vores kræfter.

Vi foretager branchens mest ambitiøse og veldokumenterede kortlægning af klimaaftrykket fra vores råvarer. Vi kender vores CO2-aftryk ned hver eneste råvare, baseret en detaljeret og retvisende videnskabeligt funderet metode. Med den viden kan vi sammen arbejde målrettet og nuanceret med at reducere klimaaftrykket, der hvor indsatsen gør den største forskel.

I Meyers har vi sat et mål om at være CO2-neutrale vores egen drift fra 2025. Det ser vi som en bunden opgave, der skal opnås gennem en flerstrenget indsats. Først og fremmest vil vi optimere vores drift, transport og energiforbrug, vi reducerer CO2-aftrykket mest muligt. Som et første skridt omlægger vi til 100% grøn strøm 2021. Dernæst har vi sat et mål om at mindske aftrykket fra vores råvareforbrug med 30% i 2025, og med 50% inden 2030.

Det kommer til at kræve, at vores råvareforbrug bliver endnu grønnere – en bevægelse, vi har været i gang med længe, og som vi skal videre med for at vores mål.