Meyers fremhævet af Børsen Bæredygtig for at nå 20% CO2-reduktion

Én gang om året udvælger Børsen Bæredygtig 50 cases, der gennem dokumenterede indsatser skubber til den grønne omstilling. I år er vi stolte over at være blandt de udvalgte cases med et projekt, der viser hvordan vi har reduceret vores klimaaftryk med 20% i perioden 2018-2021 gennem en flerstrenget indsats – en indsats, der samtidig viser vejen til, hvordan vi nedbringer vores klimaaftryk endnu mere i de kommende år.

De 50 cases er udvalgt af et advisory board, der har vurderet projekterne på en lang række parametre fra innovation til dokumentation:

”Idéerne og innovationen i de indstillede projekter i 2022 var på et højt niveau, og i år ligger niveauet endnu højere. De udvalgte projekter skal have vist deres værd, det vil sige, at de skal have en betydning i en forretning og reelt gøre en forskel – og så skal de være forretningskritiske, innovative og skalerbare,” siger Louise Vogdrup, redaktør for Børsen Bæredygtig.

På vej mod 30% reduktion i 2025

I år har vi indstillet et projekt, der viser hvordan vi har nedbragt vores CO2-udledning med 20% på tværs af hele virksomheden i perioden 2018 til 2021.

Reduktionen er opnået ved at udvikle et system, der på månedlig basis måler CO2-aftrykket fra indkøbet i vores køkkener og kantiner. På den måde kan hver enkelt kantine følge med i CO2-fordelingen per fødevarekategori og samtidig følge udviklingen sammenlignet med måneden eller året før. Gennem målingerne er det blevet tydeligt, hvordan mange små tiltag samlet kan gøre en forskel i det store billede:

Ved at kunne måle udledningen på de forskellige råvarer, har vores kokke gennem de seneste år kunne udvikle endnu mere klimavenlige måltider, der stadig har fokus på velsmag. Og når kokkene dagligt tilbereder 30.000 måltider til vores frokost- og kantinegæster, så bliver 20% til en markant reduktion

Jesper Wacherhausen, CEO for Meyers

Jesper Wacherhausen fortsætter og fortæller:

”Jeg er virkelig stolt over alle de kolleger, der hver dag arbejder for at vi kan nå vores mål, og vi hviler ikke på laurbæerne. Vi har en ambition om at reducere vores CO2-aftryk fra råvarer med 30% i 2025, og det kræver en forsat målrettet indsats med både måleværktøjet, i virksomheden og i den daglige dialog med de spisende. Med denne milepæl er jeg overbevist om, at vi er godt på vej”.

FAKTA

 • Meyers har i perioden 2018 til 2021 nedbragt CO2-udledningen med 20% på tværs af virksomheden. CO2-reduktionen er resultatet af en målrettet indsats fra flere sider.
 • For at nå reduktionen har vi:
  • Løbende uddannet alle køkkenchefer i grøn velsmagende mad, ligesom vi har indført bonusordning for køkkenerne, så de bliver belønnet for at nedbringe CO2-aftrykket samtidig med at kvaliteten og kunderne er tilfredse.
  • Skruet op for grøntsager og bælgfrugter – og erstattet 12% af vores udenlandske bælgfrugter med danske.
  • Skruet ned for kød - især rødt kød - hvilket har betydet, at der specifikt udledes 56% mindre CO2 fra kød (iflg. Concitos Store Klimadatabase er klimabelastningen per kilo rødt kød ~45 kg mod 3,5 kg for lyst kød, dvs. svinekød og kylling).
  • Delt kantinemålinger med hver enkelt kantine på månedlig basis, og på den måde givet køkkencheferne et klart billede af de knapper, de kan skrue på.
  • Systematisk målt CO2 pr kg fødevarekategori op imod indkøbsvolumen i kg for hele tiden at kunne følge med i, hvor meget CO2 hver enkelt fødevaregruppe udgør i forhold til den indkøbte volumen.
 • Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi og klimamål og vores foreløbige resultater, og se alle de udvalgte cases hos Børsen.