Vores formål

BETINGELSESLØST VÆRTSKAB

"Ordet skaber, hvad det nævner”, skrev Grundtvig. Meyers blev grundlagt, da en ung mand for mange år siden så nye muligheder i den danske madkultur. Han italesatte potentialerne og gav sig i kast med at folde dem ud. Det arbejde vil vi fortsætte.

Vi vil løse de opgaver, vi kender, på en måde der er til glæde og gavn for flere, og vi vil engagere os i nye opgaver, hvor vi mener, at vores indsats kan gøre en forskel. Som mennesker og som virksomhed er det vores opgave at påtage os et voksende værtskab i verden.

“When you have more than you need, build a longer table, not a higher wall”, lyder et amerikansk ordsprog. Der går ikke en dag, uden at vi spørger os selv, hvordan vores erfaringer og ressourcer kan blive en kilde til håb og muligheder for dem, som ikke føler sig inviteret med til bords.

Vi vil aldrig vende ryggen til lommer af elendighed. Vi tror på vores kollegaers, kammeraters og medborgeres evne og vilje til at bidrage til udviklingen og realiseringen af de forandringer, som er nødvendige – i vores virksomhed såvel som i verden omkring os. Betingelsesløst værtskab er en tilstand, en måde at anskue tilværelsen på, en forhåbning.

VELSMAG SOM VÆRKTØJ

Vi er konstant på jagt efter en chance for at løfte smagen til det næste niveau. Denne tilgang hviler i respekten for det faglige mesterskab, mesterlæren, men også i troen på, at enhver kollega, uanset positionen i køkkenet, konditoriet eller bageriet, i sig har kimen til at bidrage med noget genialt. Vi er opmærksomme på smagens transformerende kraft. Dens evne til at forføre. Vi var aldrig lykkedes i Vridsløselille eller i Bolivia, hvis det alene havde handlet om at lære nogen at lave noget bestemt mad. Når vi tager velsmagen alvorligt, skaber vi nye muligheder, flere færdigheder og større oplevelser. Vi udvikler menneskeligt talent.

FANTASTISK EN GANG IMELLEM

Vi er ikke perfekte, og det er i orden at fejle hos os. Men grundspillet skal være i orden. Vi gør os umage, når vi koger en suppe, dækker et bord, tænder et lys – eller når vi indgår en aftale med en samarbejdspartner, kunde eller kollega. Vores opgave er ikke at udføre mirakler, men at løse også de små opgaver med et stort overskud. Vi hylder de kollegaer, som i hverdagen sikrer, at vores bundniveau er højt, og at vi aldrig leverer mindre, end hvad der forventes. Samtidig elsker vi at skabe begejstring, og vi ser ofte muligheder i de uventede og overrumplende træk. Er der en chance for at høre englene synge, springer vi gerne over, hvor gærdet er højest. Alle har ret og pligt til at være fantastisk en gang imellem.

Den planet, vi giver videre til de kommende generationer, skal være rigere og mere vital end den, vi arvede fra vores forældre

AT LYKKES SAMMEN

De fleste mennesker er virkelig gode til noget, men de færreste kan det hele selv. Vi tager afsæt i styrkepositionerne, når vi udvikler mennesker, samarbejder og samfund. Det er et ufravigeligt forretningsprincip, at vi skal skabe større fremgang i verden end for os selv. Vi er en læringsorienteret organisation og møder derfor andre mennesker og virksomheder med det blik, at her kan der være en chance for at blive klogere. Vi vil hellere lykkes sammen end at triumfere på bekostning af andre. Vi sætter en ære i at skabe og vedligeholde venskaber, samarbejder og partnerskaber over tid, og ser det som vores naturlige opgave at arbejde for at udfolde synergierne og samspillet i den danske madkultur.

I EVIGHEDENS LYS

Den planet, vi giver videre til de kommende generationer, skal være rigere og mere vital end den, vi arvede fra vores forældre. Vi må aldrig glemme hensynet til børns maddannelse, rettigheder og fremtid. Som virksomhed vil vi ikke bare gøre mindre skade, vi vil også gøre mere godt. Vi vil samarbejde med kollegaer, gæster, kunder, leverandører, naboer, ejere og andre interessenter for at skabe de største muligheder på den lange bane og for de mange.