Bæredygtighed: foreløbige resultater

I 2021 vedtog vi en ny bæredygtighedsstrategi og satte mål indenfor en række områder, herunder for reduktion af vores klimaaftryk. Vi gør løbende status over de indsatser, vi har sat i værk for at nå målene, og her på siden kan du læse om nogle af de foreløbige resultater.

 • Bæredygtighed i Meyers

  Klima

  Foreløbige resultater

  I en madvirksomhed kommer langt den største del af klimaaftrykket fra de råvarer, der indgår i måltiderne. I Meyers kommer omtrent 95% af vores samlede klimaaftryk fra de råvarer, vi bruger. Her har vi sat os for at mindske aftrykket fra vores råvareforbrug med 30% per kg mad i 2025, og med 50% per kg mad inden 2030 med 2018 som udgangspunkt.

  På tværs af alle forretningsenheder oplevede Meyers fra 2018 til 2022 et fald på 26% i CO2 pr kg mad. Dette er blandt andet opnået gennem udvikling af mere end 1000 opskrifter med fokus på grøntsager og bælgfrugter, efteruddannelse af Meyers’ kokke i særligt det grønne køkken samt gennem implementering af en såkaldt ”grøn bonus”, der honorerer kokkene for at reducere CO2-aftrykket for det enkelte køkken.

  Det er glædeligt, at vi kan se synlige effekter af de tiltag, vi gør. Der er fortsat potentialer i at skrue ned for kødet og op for det grønne og bælgfrugterne.

 • Bæredygtighed i Meyers

  Stedsans

  Foreløbige resultater

  En ny måling i 2023 viser, at vores kantiner hver dag til frokost serverer syv gange flere bælgfrugter, end den gennemsnitlige dansker spiser på en dag, og isoleret set i kantinerne er brugen af danske bælgfrugter steget fra 1% til 12%.​ Generelt oplever vi, at kendskabet og interessen for bælgfrugter er stigende. Det er et afgørende udgangspunkt, hvis vi skal lykkes med en grøn omstilling af vores måltidsvaner.

  Vi har i Meyers stort set fordoblet vores brug af bælgfrugter på ganske få år – fra 46 tons i 2018 til 87 tons i 2022. I samme periode har vi på tværs af hele virksomheden arbejdet intenst at etablere relationer til avlere og frøsamlere, udvikle værdikæde og skrevet dyrkningskontrakter, således vi i løbet af 2023 har kunne lancere intet mindre end 11 forskellige økologiske bælgfrugter – hvoraf flere befinder sig på bevaringssortslisten. Det er målet at vi inden 2025 er godt og vel selvforsynende med bælgfrugter i Meyers, men lige så vigtigt, at vi bidrager til at genskabe tradition for at dyrke og spise bælgfrugter Norden.

  Vi søsætter løbende en række initiativer, der i den henseende forsøger at adressere meningsfulde samtaler om vores fælles madkultur, og på samme måde er det vores ydmyge bidrag og løfte til kommende generationer, at vi ikke lod stå til i arbejdet med afgrøder, der knytter sig særligt gunstigt til regionen, og som binder sløjfe på nogle af de væsentligste og mest aktuelle tematikker i vores tid; biodiversitet, klima og miljø.

 • Bæredygtighed i Meyers

  Økologi

  Foreløbige resultater

  I Meyers har vi arbejdet med økologi i mere end to årtier, og vi ser økologi som en vigtig del af et helhedsorienteret arbejde med bæredygtighed. Hele virksomheden skal løfte sig samlet, så vi i 2025 har en samlet økologisk tonnage på mindst 60%. ​

  Ambitionen er, at alle Meyers kantiner allerede i 2023 har Det Økologiske Spisemærke i sølv, svarende til 60-90% økologi, og at 10% af kantinerne har guldmærke, dvs. over 90% økologi. Målet er også at øge det økologiske salg til 80% på færdigretter i Coop i 2023, og at 90% af salget på tværs af Meyers produkter i Coop er økologisk i 2025.

  Vi har i 2022 opnået en økologiprocent på 47% på tværs af Meyers, og i kantinerne er økologiprocenten oppe på 59%, hvilket er en stigning på 12% siden 2018.​ Samtidig er alle brød i vores bagerier bagt med økologisk mel og korn.​

  Vi mener, at økologi er en af hjørnestenene i at operere på en ansvarlig måde i tæt samarbejde med landmænd og give dem mulighed for at dyrke afgrøder på en langtidsholdbar måde.