Bæredygtighed: foreløbige resultater

I 2021 vedtog vi en ny bæredygtighedsstrategi og satte mål indenfor en række områder, herunder for reduktion af vores klimaaftryk. Vi gør løbende status over de indsatser, vi har sat i værk for at nå målene, og her på siden kan du læse om nogle af de foreløbige resultater.

 • Bæredygtighed i Meyers

  Klima

  Foreløbige resultater

  I en madvirksomhed kommer langt den største del af klimaaftrykket fra de råvarer, der indgår i måltiderne. I Meyers kommer omtrent 95% af vores samlede klimaaftryk fra de råvarer, vi bruger. Her har vi sat os for at mindske aftrykket fra vores råvareforbrug med 30% per kg mad i 2025, og med 50% per kg mad inden 2030 med 2018 som udgangspunkt.

  På tværs af alle forretningsenheder oplevede Meyers fra 2018 til 2021 et fald på 20% i CO2 pr kg mad. Blandt de ting, der gør den største forskel i den reduktion, vi har gennemført, er at vi har reduceret mængden af rødt kød til fordel for gris, hvor klimabelastningen pr kg går fra ~45 kg til 3,5 kg​

  Specifikt i kantinedriften gælder det at:​
  - CO2 pr kg mad er faldet med 20%
  - Der udledes 56% mindre CO2 fra kød ​
  - Udledningen pr kg mejeri er reduceret med 17%, som følge af større forbrug af mælk (~0,5 kg CO2 pr kg) og relativt mindre ost (6,3 kg CO2 pr kg)​

  Reduktionen er blandt andet opnået ved at bruge månedlige kantinerapporter​ med det aktuelle klimaaftryk og ved løbende at uddanne vores køkkenchefer i grøn mad. Vi har desuden indført en bonusordning for køkkenerne, når CO2-aftrykket nedbringes samtidig med at kvaliteten og kunderne er tilfredse.

  Det er glædeligt, at vi kan se synlige effekter af de tiltag, vi gør. Der er fortsat potentialer i at skrue ned for kødet og op for det grønne og bælgfrugterne.

 • Bæredygtighed i Meyers

  Stedsans

  Foreløbige resultater

  En ny måling i 2023 viser, at vores kantiner hver dag til frokost serverer syv gange flere bælgfrugter, end den gennemsnitlige dansker spiser på en dag, og isoleret set i kantinerne er brugen af danske bælgfrugter steget fra 1% til 12%.​ Generelt oplever vi, at kendskabet og interessen for bælgfrugter er stigende. Det er et afgørende udgangspunkt, hvis vi skal lykkes med en grøn omstilling af vores måltidsvaner.

  I 2022 brugte Meyers 41 tons flere bælgfrugter end i 2018, hvilket næsten er en fordobling, og samtidig gik andelen af bælgfrugter dyrket i Danmark i samme periode fra næsten ingenting til over 6 tons, svarende til 7%.​
  ​Kantinerne spiller en stor rolle som aftager af størstedelen af de danske bælgfrugter, efterfulgt af frokostkøkkenerne.

  Ved at rykke fra under 1% til 7% på fire år, har vi vist, at vi kan være med til at rykke ved den grønne omstilling ved at indgå aftaler med danske producenter – samtidig med at vi gennem madlavning skaber et marked for danske bælgfrugter. Vores mål er at komme så tæt som muligt på 100 % nordiske bælgfrugter i 2025. For at nå den ambition arbejder vi tæt sammen med danske og svenske producenter af ærter, linser og bønner for tilsammen både af øge udbuddet og efterspørgslen.

  I 2023 regner vi til at kunne dække mere end halvdelen (56%) af vores forbrug af bælgfrugter fra nordiske producenter.

 • Bæredygtighed i Meyers

  Økologi

  Foreløbige resultater

  I Meyers har vi arbejdet med økologi i mere end to årtier, og vi ser økologi som en vigtig del af et helhedsorienteret arbejde med bæredygtighed. Hele virksomheden skal løfte sig samlet, så vi i 2025 har en samlet økologisk tonnage på mindst 60%. ​

  Ambitionen er, at alle Meyers kantiner allerede i 2023 har Det Økologiske Spisemærke i sølv, svarende til 60-90% økologi, og at 10% af kantinerne har guldmærke, dvs. over 90% økologi. Målet er også at øge det økologiske salg til 80% på færdigretter i Coop i 2023, og at 90% af salget på tværs af Meyers produkter i Coop er økologisk i 2025.

  Vi har i 2022 opnået en økologiprocent på 47% på tværs af Meyers, og i kantinerne er økologiprocenten oppe på 59%, hvilket er en stigning på 12% siden 2018.​ Samtidig er alle brød og kager i vores bagerier nu bagt med økologisk mel og korn.​

  Vi mener, at økologi er en af hjørnestenene i at operere på en ansvarlig måde i tæt samarbejde med landmænd og give dem mulighed for at dyrke afgrøder på en langtidsholdbar måde.