Meyers får international blåstempling for CO2-mål

Det internationale Science Based Targets-initiativ har nu valideret de mål og metoder, som Meyers bruger til at reducere CO2. For fødevarevirksomheden er certificeringen en vigtig blåstempling, der både sikrer korrekt måling og understøtter Meyers’ ambition om bl.a. at opnå CO2-reduktion for råvarer på 50% i 2030 – et mål, som virksomheden forventer at nå gennem samarbejde og innovation blandt både kokke og kunder.

"Det er en milepæl for os at blive certificeret af SBTi, fordi det er superligaen indenfor validering af de mål og metoder, som vi hver dag bruger til at reducere vores klimabelastning"

Jesper Wacherhausen, CEO i Meyers

Gennem det seneste år har Meyers arbejdet målrettet mod at blive certificeret af non-profit-initiativet Science Based Targets (SBTi), der er stiftet af UN Global Compact, WWF, CDP og WRI. Gennem initiativet kan virksomheder validere deres klimastrategi og -mål, som både skal være i overensstemmelse med almen anerkendt videnskab og bidrage til opnåelsen af FN’s Paris-aftale om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader:

”Det er en milepæl for os at blive certificeret af SBTi, fordi det er superligaen indenfor validering af
de mål og metoder, som vi hver dag bruger til at reducere vores klimabelastning”, siger CEO i Meyers, Jesper Wacherhausen og uddyber:

”I 2021 lancerede vi en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, der bl.a. har målsætning om CO2-reduktion per kilo råvarer med 50% i 2030. For at kunne levere på dette, er det afgørende, at vi kan måle udviklingen og at troværdige, eksterne kilder bekræfter, at vi når vores mål. Det er både vigtigt for os og for vores kunder, der i stigende grad efterspørger dokumentation for bæredygtighedsindsatsen. Derfor er det at blive certificeret af SBTi en vigtig blåstempling for, at vi er på rette vej”.

Reduktion på 26% gennem bælgfrugter, grøn bonus og 1000 nye opskrifter
Certificeringen af SBTi kommer i kølvandet på den B-Corp-certificering, som Meyers opnåede for knap et år siden, og Meyers bruger begge certificeringer til at nå målene for reduktion af CO2 – både i forbindelse med driften, men ikke mindst i produktionen af maden, hvoraf sidstnævnte er den mest udfordrende:

”I en madvirksomhed som vores kommer den største del af klimaaftrykket fra de råvarer, der indgår i måltiderne. Derfor er der både udfordringer, men også kæmpe potentiale i at arbejde med CO2-reduktionen for råvarerne, og derfor lægger vi de fleste kræfter i det”, fortæller Jesper Wacherhausen.

I november fik Meyers tallene for CO2-målingen fra 2018-2022, der viser en reduktion på 26% i CO2 i forhold til råvareforbruget. Dette er blandt andet opnået gennem udvikling af mere end 1000 opskrifter med fokus på grøntsager og bælgfrugter, efteruddannelse af Meyers’ kokke i særligt det grønne køkken samt gennem implementering af en såkaldt ”grøn bonus”, der honorerer kokkene for at reducere CO2-aftrykket for det enkelte køkken.

Samarbejde og kommunikation er nøglen til at nå de næste mål
Jesper Wacherhausen er tilfreds med udviklingen, der både kan tilskrives kokkene og kunderne:

”Vi er stolte af reduktionen, fordi det opsummerer den indsats, som vores dygtige kokke hver dag gør for at udvikle nye retter, bruge grønne proteiner og mindske madspild. Men samtidig er det vigtigt at understrege, at vi kun kan lykkes med at sætte nye retter på bordet til vores 30.000 daglige frokostgæster, hvis vores kunder er med på det. Så det er i høj grad også deres fortjeneste, at vi sammen er nået dette mål,” siger Meyers’ CEO og slutter:

”Nu hvor SBTi-certificeringen er i hus, går jagten ind på at indfri de næste mål for 2030, og i de kommende år bliver det helt store fokus, hvordan vi kan skrue på råvaresammensætningen på en måde, så vi forsat kan sikre både CO2-reduktion og samtidig garantere masser af velsmag og høj gæstetilfredshed. Her spiller kommunikation og værtskab en afgørende rolle, for gæsterne skal inddrages og være med på rejsen – og vi tror på, at vi sammen med vores kunder kan lykkes med at skabe de forandringer, som er nødvendige for den grønne omstilling”.

Fakta

• Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, som virksomheder kan tilslutte sig for at få valideret deres bæredygtigheds- og klimamål. Disse mål skal stemme overens med klimavidenskaben og bidrage til opnåelsen af FN’s Paris-aftale. Bag initiativet står UN Global Compact, CDP, WWF og WRI.

• Med 2021 som basisår forpligter Meyers sig i SBTi til at reducere scope 1 og 2 drivhusgas-emissioner med 45% inden 2030. Meyers forpligter sig også til at reducere scope 3 drivhusgasemissioner fra indkøbte varer og tjenester med 55 % pr. kg købt mad inden for samme tidsramme. Heraf står råvarer for ca. 50%, mens de resterende 5% udgøres af emballage m.v.

• Fra 2018-2022 har Meyers reduceret aftrykket fra råvarer med 26%. Dette er blandt andet opnået gennem udvikling af mere end 1000 opskrifter med fokus på grøntsager og bælgfrugter, efteruddannelse af Meyers’ kokke samt gennem implementering af en såkaldt ”grøn bonus”, der honorerer kokkene for at udskifte kød med bælgfrugter.

• Meyers blev i 2023 certificeret B Corp – en certificering, der dokumenterer, at virksomheden lever op til de højeste krav for gennemsigtighed og social og miljømæssig ansvarlighed. Læs mere på: meyers.dk/baeredygtighed/b-corp/