Mad for livet

Mad og måltider er en vigtig brik i arbejdet med at skabe rammerne for, at børn og unge udvikler sig, trives og styrkes i at klare sig på egen hånd. Med det fokus samarbejder vi med FADD - ’foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge’ om at inspirere medarbejderne fra de sociale tilbud i FADD. Konkret arbejder vi blandt andet med ideer og inspiration til velsmagende grønne måltider, og med madmod, hvor vi giver gode råd til at arbejde med madmodet i hverdagen.

I Meyers Madhus oplever vi i vores projekter på socialområdet, at velsmagende, sund mad og involvering i måltiderne har stor betydning for udsatte børn og unges vej til et selvstændigt voksenliv. Det handler om, at personalet i de sociale tilbud arbejder med børnenes madmod og madvaner, og at børnene oplever at indgå i et fællesskab omkring måltiderne på en anden måde, end det de har med hjemmefra.

En af dem, der hver dag arbejder med maden og måltiderne på socialområdet er Lene Petersen fra Elvergården i Næstved. Hun er med på en inspirationsdag, som Meyers Madhus afholder sammen med FADD - ’foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge’.
Mit største ønske er, at de unge bliver klædt på til at klare sig selv, når de engang skal flytte hjemmefra på egen hånd. Mange af børnene kommer med et begrænset kendskab til mad hjemmefra og har derfor også en stor barriere for at ville prøve noget nyt. Derfor er inddragelsen af børnene i køkkenet enormt betydningsfuldt. Jeg oplever en direkte sammenhæng mellem, at børnene selv har været med til at lave maden, og deres lyst og villighed til at spise det. Der går næsten sport i det blandt børnene, hvor de forsøger at imponere hinanden med, hvad de nu har lavet af spændende ting og sager”, siger Lene Petersen.

Grønt i gryden
Inspirationsdagene handler bl.a. om, hvordan man får integreret mere grønt i den daglige madlavning, og her oplever Lene Petersen, at der er et stort potentiale at arbejde med.

I mit køkken forsøger vi i høj grad at inddrage mange grøntsager i det daglige, men det er ikke alle børn, der er lige begejstrede for det. Her gælder det ofte om at adskille grøntsagerne og være meget tålmodig med at servere dem gang på gang, så det løbende bliver genkendeligt for børnene

Lene Petersen

Det er en proces, der stiller store krav til personalet. Har børnene tillid til os, så har de langt større tilbøjelighed til at spise det, vi serverer. Og her er det vigtigt, at vi er rollemodeller og spiser sammen med børnene. Igen oplever jeg her, at inddragelsen i køkkenet gør, at grøntsagerne ikke længere er fremmede for børnene. Pludselig har de duftet, set og rørt ved råvarer, som de før ikke vidste, hvad var, og det gør, at børnene ikke længere frygter at smage på dem,” siger Lene Petersen.

 

 

I samarbejde med døgninstitutionen Godhavn, Rådet for sund mad og Kost & Ernæringsforbundet har Meyers Madhus udarbejdet et måltidskodeks, som er fundamentet for Godhavns arbejde med mad og måltider.

Du finder kodekset her.