Claus Meyer udnævnes til adjungeret professor ved DTU

Ud fra et ønske om, at fremtidens fødevarer både skal være bæredygtige og give kulinariske oplevelser, udnævner Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Claus Meyer som adjungeret professor med særlig tilknytning til DTU Biosustain og DTU Fødevareinstituttet.

Den nye titel skal bruges til at bistå igangværende forskning i bæredygtig mad, så der kommer smæk på smag, sanser og sundhed. Samtidig er det en mulighed for at binde forskning sammen med bevægelsen af producenter, kokke og entreprenører, der samarbejder om at generere bæredygtige løsninger på madspild og nedbringe branchens klimaaftryk.

Vidensdeling mellem mark, køkken og mikrobiologi


I rollen som adjungeret professor skal Claus Meyer hovedsageligt bidrage til aktiviteter inden for fødevareteknologi, mikrobiologi og fermentering på DTU.


Samarbejdet indkapsler en igangværende bevægelse, der skal optimere intelligent samspil på tværs af alle trin i vores fødevarers vej fra jord til bord. ”Vidensdeling på tværs af de processer, der sker i køkkenet, på marken og på mikrobiologisk plan inde i de grøntsager, æg og oste, vi spiser hver dag, er helt afgørende for den kulinariske oplevelse. Det er sådan, vi fuldender cirklen, tilfredsstiller vores sanser og skubber på den grønne udvikling,” udtaler Claus Meyer.

Hvad er der på menuen i fremtiden?


DTU Biosustain og DTU Fødevareinstitut er knudepunkter for bæredygtige, teknologiske løsninger inden for fødevareområdet, og lige nu arbejder man bl.a. på at udvinde protein fra lucerne, kløver og græs, og gøre det lækkert at spise. Grønt protein fra bælgplanter som disse har et minimalt klimaaftryk og er en oplagt måde at mætte den voksende befolkning på. Med sit nye hverv kommer Claus Meyer altså med ombord, når der forskes i, hvordan vi sikrer bæredygtige forsyningskæder i de næste generationer og ikke mindst, hvad der skal være på vores tallerkener i fremtiden.

Med sin store viden om gastronomi og iværksætteri repræsenterer Claus Meyer en sjælden kombination af kommerciel succes, fødevarevidenskab og innovation,” siger professor ved DTU Fødevareinstituttet Peter Ruhdal Jensen og fortsætter: ”Vi forventer, at han vil være en fantastisk ressource fremadrettet, især i forhold til at bringe bioteknologi og fødevarevidenskab sammen i nye retninger og hjælpe med at opnå forbrugernes accept af nye bæredygtige fødevarer.

Med sin store viden om gastronomi og iværksætteri repræsenterer Claus Meyer en sjælden kombination af kommerciel succes, fødevarevidenskab og innovation

Peter Ruhdal Jensen, professor ved DTU Fødevareinstituttet

Måltider betinget af en planet i balance


Claus Meyer vil arbejde på tværs af flere institutter på DTU, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af nye mikrobielle fødevarekilder. Det drejer sig om DTU Biosustain, DTU Fødevareinstituttet, DTU Skylab (FoodLab), DTU Kemiteknik, DTU Bioteknik, DTU Aqua og DTU Management. ”At tilknytte Claus Meyer som adjungeret professor ved DTU vil helt afgørende bidrage til udviklingen af vores program indenfor mikrobielt fremstillede fødevarer, fordi vi kan trække på den holistiske tilgang, Claus bringer med fra sit arbejde med mad og måltider,” siger Peter Ruhdal Jensen, som i medgift forventer et styrket samarbejde på tværs af DTU.

Den holistiske idé om måltidets tilblivelse, som det nye nordiske køkken i høj grad er funderet på, er betinget af en planet i balance,” siger Claus Meyer. ”Jeg er interesseret, i hvordan vi får reformeret fødevareområdet på en rentabel, bæredygtig og socialt inkluderende måde. Jeg ser teknologi som et stærkt værktøj i den mission, og derfor glæder jeg mig enormt meget til at samarbejde endnu tættere med DTU,” slutter han forventningsfuldt.

Fakta

Et nyere forskningsfelt på DTU Fødevareinstituttet og DTU Biosustain undersøger potentialet i at bruge mikroorganismer til at producere bæredygtig mad, der både er sund og smager godt. Mikrobielt fremstillede fødevarer sigter mod at udvikle nye eller erstatte bæredygtige fødevarer baseret på mikrobiel fermentering og moderne mikrobiologiske værktøjer. Dette program har potentiale til at bidrage til den udvikling, der allerede er på plads inden for bioteknologi på DTU Fødevareinstituttet og DTU Biosustain.