Ny klimaberegner gør det let at måle CO2-udledning: Danske Rambøll vil reducere CO2-udledningen i kantinen med 25%

I foråret præsenterede Meyers sine klimamål frem mod 2030 og 2050. Den helt store nyhed var en klimaberegner, som kan måle CO2-aftryk fra råvarer og drift i storkøkkener. Nu er første udgave af BI-værktøjet rullet ud i knap 90 virksomhedskantiner i samarbejde med Rambøll, der selv har sat sig det mest ambitiøse CO2-reduktionsmål af alle.

"Det er fantastisk, når private virksomheder som Meyers selv fører an i arbejdet med at få danskerne til at spise grønnere. Vi skal både have virksomheder, forbrugere og kommuner med i det arbejde."

Rasmus Prehn

Sådan lød det fra fødevarevareminister Rasmus Prehn (S) i Børsen tilbage i marts 2021, da Meyers præsenterede et nyt, datadrevet værktøj, der skulle være i stand til at måle på klimaaftrykket fra både drift og råvarer i storkøkkener.

Et værktøj til konkret handling:

Nu er klimaberegneren rullet ud i samtlige knap 90 Meyers-kantiner som en version 1.0 i form af et BI-værktøj, som rådgivningsvirksomheden Rambøll har været med til at udvikle. Om samarbejdet siger direktør i afdelingen bæredygtighedsrådgivning hos Rambøll, Henrik Stener Pedersen:

”I Rambøll deler vi Meyers’ holdning til, at klimaudfordringer er noget, vi skal handle på. Vi er derfor yderst tilfredse med, at Meyers nu gør det let for danske virksomheder at få overblik over, hvor meget CO2 råvarer som kikærter, hvidfisk og kefir og kantinedriften belaster klimaet med – og at de sammen med Meyers kan samarbejde om at optimere menuen og reducere CO2-aftrykket.”

Lokalt indblik med globalt fundament:

Klimaaftrykket fra fødevarer beregnes ud fra en såkaldt livscyklusvurderingsdatabase. Det er en kortlægning af aftrykket i alle led i det system, som fødevaren kommer fra – fra vedligeholdelsen af den traktor, der harver en sukkerroemark på Lolland til energiforbruget ved forarbejdningen af sukkeret til emballage, transport og alt derimellem.

Den anvendte metode er udviklet af Jannick Schmidt og 2.-0 LCA consultants, der er blandt Danmarks førende eksperter i livscyklusvurdering. Metoden bygger på data fra databasen EXIOBASE; den mest komplette og detaljerede globale model til beregning af CO2-fodaftryk.

Rambøll og Meyers har samarbejdet om at operationalisere metoden og gøre det muligt for køkkenchefer og virksomhedskunder i Meyers Kantiner at få et overskueligt og let aflæseligt indblik i klimaaftrykket fra mad, måltider og køkkendrift måned for måned i den enkelte kantine.

Partnerskab har inspireret til ambitiøse mål:

Indtil videre har der udelukkende været positive tilbagemeldinger fra de kantiner og virksomheder, der har taget beregneren i brug. Hver især bruger de værktøjet til at sætte mål for at mindske klimaaftrykket fra mad og måltider, og netop Rambøll har sat sig det mest ambitiøse mål af alle med ønsket om at nedbringe CO2-udledningen fra sine tre kantiner i København, Aarhus og Esbjerg med 25% allerede i 2021.

”Hos Rambøll arbejder vi hver dag, sammen med vores kunder, på at nedbringe CO2-udledningen, eksempelvis ved at bruge mere bæredygtige materialer i byggeriet og skære ned på energiforbruget i industrivirksomhederne. Det er derfor også helt naturligt for os at samarbejde med Meyers om at gøre det let at sætte mål for bæredygtighed i vores kantiner,” siger direktør i afdelingen for bæredygtighedsrådgivning hos Rambøll, Henrik Stener Pedersen

Historien kort

I samarbejde med Rambøll har Meyers udviklet en klimaberegner i form af et BI-værktøj, der gør det muligt at anskueliggøre klimaaftryk fra drift og råvarer i storkøkkener.

Klimaberegneren bygger på en metode udviklet af den danske forsker Jannick Schmidt og 2.-0 LCA consultants med afsæt i den globale Exiobase-database og Concitos ’Store Klimadatabase’.

Første generation af værktøjet er nu rullet ud til samtlige knapt 90 virksomhedskantiner, som Meyers driver i Danmark.

Samarbejdspartneren Rambøll har i den forbindelse sat sig det mest ambitiøse mål i sine tre kantiner i København, Aarhus og Esbjerg: En CO2-reduktion på 25% i alle tre kantiner allerede i løbet af 2021.

Arbejdet med klima er en del af den samlede bæredygtighedsstrategi for Meyers, som blev lanceret i sidste uge.