B Corp-certificering skal understøtte styrket bæredygtighedsindsats i Meyers

Årtiers arbejde med økologi, lokale råvarer og socialt engagement omsættes nu til en egentlig bæredygtighedsstrategi i Meyers, der sætter klare mål for bl.a. biodiversitet, klima og dyrevelfærd. De ambitiøse målsætninger skal kunne dokumenteres for medarbejdere og kunder, og derfor har Meyers sat sig for at blive Nordens første store, B Corp-certificerede B2B-virksomhed.

Initiativer i alle led af kæden:

Bæredygtighed bliver ofte reduceret til én problematik eller dagsorden. Men virkeligheden er mere kompleks. En bæredygtig omstilling af vores fødevaresystemer handler om klima, men også om biodiversitet, havmiljø, rent grundvand og en række andre miljømæssige parametre. Derfor arbejder Meyers i en netop publiceret bæredygtighedsstrategi ikke med én mærkesag, men derimod med bæredygtighed i et bredt, holistisk perspektiv og med initiativer i alle led af kæden.
”Virksomheden er født ud af en CSR-ambition. Vi ville forbedre den dansk madkultur,” fortæller grundlægger Claus Meyer og uddyber:

”I 2004 formulerede vi gennem det Nye Nordiske Køkkenmanifest et forslag til et fælles værdgrundlag for alle organisationer, der arbejder med madkultur og fødevaresystemer i Norden. Nu er vi så, i virksomheden Meyers, klar med en række helt konkrete løfter og indsatser, som vi har organiseret i søjlerne klima, biodiversitet, økologi, dyrevelfærd, stedsans og et længere bord.”


Tydeliggør central dagsorden:

Selvom arbejdet med bæredygtighed ikke er nyt i Meyers, har det krævet sit at få den nye strategi på plads. Det skyldes i al væsentlighed ønsket om en høj grad af lødighed i arbejdet med målepunkterne og en klar ambition om ikke at love mere, end hvad man kan holde. Derfor har Meyers indgået samarbejder med førende eksperter i livscyklusvurdering fra 2.-0 LCA consultants og rådgivningsvirksomheden Rambøll for at kortlægge miljøaftrykket fra virksomhedens egen madlavning og drift, samt ude hos kunderne i de mange virksomhedskantiner, Meyers driver.

”Med den nye strategi får vi tydeliggjort og videreudviklet en dagsorden, der har stået i centrum for arbejdet i Meyers gennem årtier. Vi kan nu præsentere vores medarbejdere, kunder og omverdenen for en række ambitiøse målsætninger og initiativer, der både har til formål at minimere vores klimaaftryk, styrke biodiversiteten i det dyrkede landskab, løse sociale problemstillinger med mad som middel og engagere lokale kræfter i nye partnerskaber,” siger CEO i Meyers, Jesper Uggerhøj.

Med den nye strategi får vi tydeliggjort og videreudviklet en dagsorden, der har stået i centrum for arbejdet i Meyers gennem årtier.

B Corp-certificering skal skabe gennemsigtighed:

Det er ikke alle indsatser, der kan følges mekanisk på samme måde som miljøaftrykket. Derfor har Meyers sat sig for at blive B Corp-certificeret. Det er en global standard for, hvilken forskel en virksomhed gør for samfundet. Som certificeret B Corp forpligter man sig til at leve op til høje standarder socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed. Og ikke mindst til at dokumentere, at der er handling bag ordene.

Meyers er i skrivende stund færdig med den såkaldte ’assesment’-fase, hvor der er redegjort for 375 parametre indenfor områder som governance, medarbejderforhold, samfundsfællesskab, miljø og klima. Der er i dag over 4.000 B Corp-certificerede virksomheder i verden, heriblandt knap 30 danske. Når certificeringen efter planen kommer i hus senere i 2021, bliver Meyers den første store B Corp-certificerede B2B-virksomhed i Norden.

Om Meyers’ arbejde med at opnå den internationale B Corp-certificering siger Nille Skalts, grundlægger af den nordiske B Corp-bevægelse:

”Vi er begejstrede for, at en virksomhed som Meyers arbejder målrettet med at blive B Corp-certificeret. Som virksomhed er Meyers bygget på en forandringsdagsorden og en idé om at være til gavn og glæde for samfundet via et fokus på mad og måltider. Og det med et ansvar, der rækker ud over matriklen hele vejen fra jord til bord, og som bidrager til at skabe signifikant, positiv værdi for både samfund og planet. Det er netop det ansvar og den forpligtelse, en B Corp-certificering kan stadfæste.”

Højdepunkter fra Meyers’ nye bæredygtighedsstrategi

• Med et holistisk blik på bæredygtighed som en kompleks dagsorden, bygger Meyers videre på årtiers arbejde med bl.a. økologi, lokale råvarer og socialt engagement.

• Strategien sæter fokus på fem hovedområder, der dog alle er tæt forbundne: ’klima’, biodiversitet’, ’økologi & dyrevelfærd’, ’stedsans’ og ’et længere bord’.

• Foruden en målsætning om 30% Co2-reduktion i 2030 og 50% Co2-reduktion i 2050 i aftrykket fra råvarer, som Meyers præsenterede i marts 2021, sætter virksomheden som en af første herhjemme desuden et klart mål for at styrke biodiversiteten i natur og landbrug ved at reducere arealanvendelsen fra råvarer med 30% per kg mad inden 2030.

• Herudover skal driften i Meyers egne køkkener, restauranter, bagerier og andre faciliteter være CO2-neutral i 2025.

• Al fersk fisk og skaldyr anvendt i Meyers’ køkkener skal være på WWF’s grønne liste og al opdrættet fisk og skaldyr på WWF’s blå liste. Inden udgangen af 2025 skal der bruges 100% frilandskød, ligesom minimum 60% af alle fødevarer skal være økologiske målt i vægt.

• I forlængelse af udgivelsen af koge- og vidensbogen ’Grønne Proteiner’ i oktober 2020 starter Meyers samarbejder med danske landmænd- og kvinder om at dyrke, høste og anvende lokalt producerede bælgfrugter i egne køkkener og produkter.

• Sammen med universiteter og hospitaler vil Meyers styrke sit fokus på at bidrage til forskning og udvikling, der forener sundhed med velsmag og madglæde.

• Hertil ligger et stort fokus på at give flest mulige børn en god start på deres madliv gennem rig, sund og bæredygtig læring, ligesom man fortsat vil bruge mad og måltider til at skabe social inklusion og løse samfundsudfordringer.

• I forlængelse af arbejdet med bæredygtighedsstrategien har Meyers sat gang i en international B Corp-certificering, som skal skabe gennemsigtighed i arbejdet med bæredygtighed. Certificeringen forventes afsluttet inden udgangen af 2021 som den første store B2B-virksomhed i norden.

• Strategien er allerede i fuld gang med at blive omsat til virkelighed ude hos Meyers’ kunder. Et godt eksempel er rådgivnings- og ingeniørvirksomheden Rambøll, der både har været med til at udvikle Meyers' klimaberegner til storkøkkener og selv har sat sig et ambitiøst mål om at reducere CO2-aftrykket fra deres tre kantiner i Danmark med hele 25% allerede i 2021.