Meyers Kantiner tildelt ISO 14001-certifikat i Miljøledelse

Gennem det seneste år har Meyers Kantiner arbejdet målrettet for at opnå flere certificeringer for at drive en ansvarlig, miljørigtig og bæredygtig forretning, og i dag tildeles virksomheden ISO 14001-certifikat i Miljøledelse.

På en solbeskinnet sommerdag ved Meyers kontor på Østerbro i København fik Driftsdirektør Liselotte Lybæk, Miljøkonsulent Lotte Schantz Christensen og Kundechef Birgitte Bodorf overrakt beviset på, at indkøb, salg og driftsledelse i Meyers Kantiner nu er ISO 14001-certificerede.

”Som fødevarevirksomhed er vi bevidste om, at vi har et stort ansvar i forhold til at drive en ansvarlig forretning, der tager hensyn til klima, mennesker og miljø, og med ISO 14001-certifikatet dokumenterer vi, at vi lever op til vores målsætninger og kontinuerligt sætter nye, ambitiøse mål. Det skaber både værdi for os og for vores kunder”, siger Liselotte Lybæk.

Miljøledelsessystemet er blevet auditeret af Bureau Veritas Certification af Lead Auditor Michael Fich:

"Meyers Kantiner har god grund til at være stolte. For at opnå certificeringen skal man leve op til en lang række minimumskrav - blandt andet at kunne håndtere livscyklus-begrebet - og med jeres Faglige Kodeks havde I allerede levet op til mange af kravene og manglede blot at kunne omsætte jeres handlinger til standardens krav".

Målsætninger fra miljømål til madspild

Som led i certificeringen har Meyers Kantiner videreudviklet miljøhåndbogen ”SMAG for miljøet” og blandt andet opsat nye målsætninger for miljøforhold og miljømål. I miljøhåndbogen opridses de miljøforhold, der påvirkes af den nuværende forretning samt hvilke procedurer, der skal gøre Meyers Kantiner endnu bedre:

”Med ISO 14001-certificeringen skal vi hele tiden holde os selv op på vores miljøforhold og -mål, foretage forbedringer og evaluere. Det er en konstant proces, hvor vi ser os selv efter i sømmene, ligesom vi løbende vil blive auditeret af certificeringsselskabet, ” fortæller Miljøkonsulent Lotte Schantz Christensen og Kundechef Birgitte Bodorf, der sammen har stået i spidsen for den interne certificeringsproces i Meyers Kantiner.

For at kunne efterleve miljøpolitikken har Meyers Kantiner derfor opsat målsætninger på en lang række parametre, herunder at bruge flere grøntsager, mindske forbrug af rødt kød, øge forbrug af økologiske råvarer samt mindske madspild ved eksempelvis at måle buffetsvind. Desuden indkøbes der så vidt som muligt råvarer, der er i sæson, lokale eller regionale samt benyttes svanemærket kemi.

Alle skal bidrage for at miljømålene kan opnås

Certifikatet er opnået efter en omfattende proces, hvor alle medarbejdere i Meyers Kantiners indkøb, salg og driftsledelse – fra salg og indkøb til gastronomiske konsulenter – er blevet uddannet og auditeret i Meyers Kantiners miljøhåndbog. For driftsdirektøren er det afgørende, at alle medarbejdere er uddannede i miljømålsætningerne:

”Fundamentet for vores arbejde er det Faglige Kodeks, der stiller branchens absolut højeste krav til råvarer, bæredygtighed, ansvarlighed og dyrevelfærd, samt vores nye miljøhåndbog, som både nye og erfarne medarbejdere er blevet uddannet i”, udtaler Liselotte Lybæk.

For Meyers Kantiner er ISO 14001-certificeringen del af en længerevarende indsats, og i sensommeren fortsættes processen for at opnå flere certificeringer for bæredygtig kantinedrift.

Fakta om Meyers Kantiner

Meyers Kantiner arbejder for at fremme kvaliteterne i den danske madkultur og opererer på alle niveauer i værdikæden fra jord til bord. Siden 1999 har Meyers Kantiner drevet kantiner for en række af landets førende private virksomheder og offentlige instanser og serverer hver dag original, smagfuld og sund hverdagsmad med hensyntagen til bæredygtighed, miljø og klima.

Fakta om 14001-certificering

ISO 14001 er en international miljøledelsesstandard, som har til formål at hjælpe virksomheder med at forbedre deres miljøpræstation ud fra et enslydende sæt regler.

En ISO 14001-certificering er en investering, som er forbundet med grundigt forarbejde for at få certifikatet. Når en virksomhed er blevet certificeret, vil der efterfølgende være et kontinuerligt arbejde i at følge op på og forbedre miljøledelsespræstationen.