Environment

Området 'Environment' vurderer en virksomheds overordnede miljøledelsespraksis såvel som dens indvirkning på luft, klima, vand, jord og biodiversitet. Dette inkluderer den direkte indvirkning af en virksomheds drift og, når det er relevant, dens forsyningskæde og distributionskanaler. Dette afsnit vurderer også virksomheder med miljømæssigt innovative produktionsprocesser og dem, der sælger produkter eller tjenester, der har en positiv miljøpåvirkning. Nogle eksempler kan omfatte produkter og tjenester, der skaber vedvarende energi, reducerer forbrug eller affald, bevarer jord eller dyreliv, giver mindre giftige alternativer til markedet eller oplyser folk om miljøproblemer.

ENVIRONMENT

Vi har fået 28,3 point i denne kategori

Nyheder

Læs mere om b corp