Meget mere værdi for pengene

Skal jeres kantineløsning være transparent, målbar og blandt dem, der giver mest value-for-money i markedet?


Kundetilpassede løsninger

Hos Meyers Kantiner ved vi, at vores kantineløsninger giver stor værdi for vores kunder og er med til at understrege deres profil og holdninger. Det gør vi dels gennem vores brand og vores prisvindende koncept, men vi gør det også i lige så høj grad ved at være i stand til at dokumentere det, vi gør i hverdagen og som er med til at gøre os til dem, vi er.

Når det kommer til kantineløsninger, er vi blandt de bedste i markedet – især når man taler om samlet value-for-money, men også når det drejer sig de enkeltdele, der er med til at udgøre løsningerne. Det er eksempelvis økologigrad, andel af kød fra velfærdsdyr, graden af madspild og kundetilfredshed. Og ikke mindst evnen til at købe ind til de rigtige priser og sørge for at disse er så konstante som muligt set over tid.

Vi måler løbende på disse ting, benchmarker resultaterne op mod markedet og afsøger hele tiden muligheder for at blive bedre.

Resultaterne er vigtige for os, fordi de giver os viden om hvor vi er i forhold til markedet og egne ambitioner samt mulighed for udvikling. Men vi ved, at de også er vigtige for vores kunder, hvorfor de også er en del af den rapportering, vi løbende leverer.

 

Hos Meyers Kantiner ved vi, at én ting alle vores kunder har til fælles, er ønsket om en første klasses forplejningsløsning. Men vi ved også, at her hører ligheden op og at alle vores kunder har forskellige ønsker og behov, der passer netop til dem;

Nogle kunder vægter fleksibilitet meget højt og passer bedst til en management aftaletype, mens andre har brug for meget faste økonomiske rammer fra år til år, hvor en driftsaftale er oplagt. Og kigger man kundernes vægtning af de enkelte parametre, vi måler på, som eksempelvis økologigrad og kundetilfredshed, bliver forskellene endnu tydeligere.

Og præcis på grund af dette, er vores løsninger ikke hyldevarer – de er tilpasset hver enkelt kunde, så vi er sikre på at, den passer præcist til ønsker og behov. Både hvad angår omfang og indhold, men også i forhold til aftaleform, KPIer og målepunkter.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed?