Hvad er det egentlig der måles på?

Synes I, at værdien af jeres kantineordning svarer til den pris I betaler for den? Og kan I måle det?


Value-for-money

Hos Meyers Kantiner leverer vi løsninger, som er blandt dem, der giver mest value-for-money i markedet. Det ved vi, bl.a. fordi vores kundetilfredshedsundersøgelser viser det.

Vi er sikre på, at en af årsagerne til det er vores prisvindende koncept, men vi tror også, at det hænger nøje sammen med vores evne til at måle på det vi gør, dokumentere det og give den information til vores kunder.

Når det kommer til kantineløsninger, er vi blandt de bedste i markedet – både når man taler om samlet value-for-money, men også når det drejer sig de enkeltdele, der er med til at udgøre løsningerne. Det er eksempelvis økologigrad, andel af kød fra velfærdsdyr, graden af madspild og kundetilfredshed. Og ikke mindst evnen til at købe ind til de rigtige priser og sørge for at disse er så konstante som muligt set over tid.

Vi måler løbende på disse ting, benchmarker resultaterne op mod vores konkurrenter og afsøger konstant muligheder for at blive bedre.

 

Resultaterne er vigtige for os, fordi de giver os viden om hvor vi er i forhold til markedet og egne ambitioner samt mulighed for udvikling. Men vi ved, at de også er vigtige for vores kunder, hvorfor de også er en del af den rapportering, vi løbende leverer.

Vi ved, at én ting alle vores kunder har til fælles, er ønsket om en første klasses forplejningsløsning. Men vi ved også, at her hører ligheden op og at alle vores kunder har forskellige ønsker og behov, der passer netop til dem;

Nogle kunder har en managementaftale, fordi de vægter fleksibilitet meget højt, mens andre har en driftsaftale fordi de ønsker meget faste økonomiske rammer fra år til år. Og ser man på kundernes vægtning af de enkelte parametre, vi måler på, som eksempelvis økologigrad og kundetilfredshed, bliver forskellene endnu tydeligere.

Præcis på grund af dette, er vores løsninger ikke hyldevarer – de er tilpasset hver enkelt kunde, så vi er sikre på at, den passer præcist til ønsker og behov. Både hvad angår omfang og indhold, men også i forhold til aftaleform, KPIer og målepunkter.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed?